Valberedningens förslag - Svensk Fäktning

Valberedningens förslag

Läs valberedningens förslag med presentation av de ledamöter som föreslås till nyval:

Styrelse m.m.

Sittande styrelseledamöter                                        

Åsa Andersson, 2021-22
Johan Hårleman, 2021-22
Mats Svensson, 2021-22
Ulrika Thorin, 2021-22

Förslag

Ordförande (ett år)                                                          

Otto Drakenberg, 2022 (omval)

Styrelseledamöter (två år)                                           

Pia Björk, 2022-23 (omval)
Bengt Boogh, 2022-23 (nyval)
H. Thomas R. Persson, 2022-23 (nyval)
Ana Valero-Collantes, 2022-23 (omval)

Revisorer (ett år)                                                              

Stefan Norell, auktoriserad revisor, 2022 (omval)
Fredrik Melander, lekmannarevisor, 2022 (omval)

Revisorssuppleanter (ett år)                                       

Micael Schultze, auktoriserad revisor, för Stefan Norell, 2022 (omval)
Peter Gustafsson, lekmannarevisor, för Fredrik Melander, 2022 (omval)

Disciplinnämnden

Sittande ledamöter disciplinnämnden                  

Roland Halvorsen (ordförande), 2021-22
Jonas Nordstrand (ledamot), 2021-22
Stefan Jansson (suppleant), 2021-22

Förslag

Ordinarie ledamot                                                           

Peråke Wiberg 2022-23 (omval)

Suppleant                                                                            

Christian Edling 2022-23 (nyval)