Regler för medborgare i Ryssland och Belarus - Svensk Fäktning
Hem » Aktuellt » Regler för medborgare i Ryssland och Belarus

Regler för medborgare i Ryssland och Belarus

Svenska Fäktförbundets styrelse har fattat beslut om regler för deltagande i fäkttävlingar som arrangeras i Sverige som gäller för medborgare i Ryska Federationen och Republiken Belarus.

Beslut 2022-03-06 Uppdaterad 2022-03-09, 2022-05-04

Beslut angående deltagande i tävlingar för svenska fäktare

Beslöts att, med beaktande av rekommendation från den Internationella Olympiska Kommittén, fastställa följande regler för tävlingsdeltagande för svenska fäktare

att med undantag för vad som nedan stadgas, ska fäktare som representerar Sverige inte delta i tävlingar som tillåter deltagande av fäktare som representerar Ryska Federationen eller Belarus,

Beslut angående deltagande i tävlingar gällande medborgare i Ryska Federationen och Republiken Belarus

Beslöts att, med beaktande av rekommendation från den Internationella Olympiska Kommittén, fastställa följande regler för tävlingsdeltagande för medborgare i Ryska Federationen och Republiken Belarus

att fäktare med medborgarskap i Ryska Federationen eller Republiken Belarus endast får delta i fäkttävlingar i Sverige om de har gällande svensk, dansk, norsk eller finsk tävlingslicens och därmed kan anses vara stadigvarande bosatta i respektive land,

att tävlingsfunktionärer samt ledare och coacher på tävlingar som är medborgare i Ryska federationen eller Republiken Belarus endast får verka vid fäkttävlingar i Sverige om de är stadigvarande bosatta i Sverige, Danmark, Norge eller Finland.

att ingen fäktare får representera Ryska Federationen eller Republiken Belarus utan endast sin förening i Sverige, Danmark, Norge eller Finland,

att det inte är tillåtet att fäkta med nationsbeteckningar från Ryska Federationen eller Republiken Belarus. Det är inte heller tillåtet att visa dessa länders flaggor eller spela deras nationalsånger på tävlingar i Sverige,

att detta beslut inte omfattar tävlingar som genomförs med sanktion av FIE eller EFC,

att detta beslut kan komma att ändras i händelse av eventuella EU-sanktioner eller andra åtgärder från idrottens nationella eller internationella organisationer.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Du missar väl inte att få nyheter och viktig information om Svensk Fäktning?