Information från valberedningen - Svensk Fäktning

Information från valberedningen

Valberedningen har enligt stadgarna frågat ledamöterna och suppleanter/ersättare som är valda framtill årsmötet 2023 om de står till förfogande för ytterligare en period. Svar har nu erhållits från samtliga.

StyrelsenStår till förfogandeKommande period
Otto Drakenberg, ordförande    Ja1 år
Ulrika ThorinJa2 år
Åsa-Lena AnderssonJa2 år
Mats SvenssonJa2 år
Johan HårlemanJa2 år
RevisorerStår till förfogandeKommande period
Stefan Norell, Auktoriserad revisor Ja1 år
Michael Schultze, ersättare Ja1 år
Fredrik Melander, LekmannarevisorJa1 år
Peter Gustavsson, ersättare Ja1 år
DisciplinnämndenStår till förfogandeKommande period
Roland Halvorsen, ordförandeJa2 år
Jonas Nordstrand, ledamotJa2 år
Stefan Jansson, suppleantNejNyval på 2 år

Valberedningen uppmanar nu föreningar och distrikt att inkomma med förslag på ledamöter och suppleanter/ersättare för kommande period. Förslagen skall skickas till valberedning@fencing.se senast den 12 januari 2023. Senast den 12 februari 2023 kommer valberedningen redovisa sitt förslag till kommande årsmöte.