Inbjudan till Engarde i skolan - Svensk Fäktning

Inbjudan till Engarde i skolan

#engardeiskolan

Under de närmaste veckorna kan landets fäktföreningar skriva upp sig för projektet En Garde i skolan. Syftet är att underlätta kontakter mellan fäktföreningar och skolor. Fokus ligger på att skapa rörelseglädje och fäktning är en klassisk spontanidrott som haft sin plats i barns lek under alla tider.

Basen är de lekfulla utmaningarna som presenteras under rubriken Kan du slå en landslagsfäktare?. Här finns inspiration till lekfull fäktningträning som är trygg och säker. Kanske väcks intresset för att lära sig mer och prova fäktning som sport men rörelseglädje ingår garanterat.

Kan du slå en landslagsfäktare? ingår i Rörelsesatsning i skolan som är ett regeringsuppdrag till svensk idrott. Målgruppen är barn 6-12 år.

Genom att delta i En garde i skolan kan en fäktförening styra marknadsföringen av Kan du slå en landslagsfäktare? till skolor i sitt närområde. För de elever som vill prova att fäkta mer finns det därmed en förening som kan ta emot och erbjuda fäktning. Kanske knyts kontakter som kan leda till andra sätta att samverka växer fram. D

De föreningar som deltar i satsningen på En garde i skolan kan söka ett bidrag via Projektstöd IF återstart.

Läs mer En Garde i skolan