Är du intresserad av hållbarhetsfrågor? - Svensk Fäktning

Är du intresserad av hållbarhetsfrågor?

Vi behöver stöd av en referensgrupp som följer arbetet med att ta fram en hållbarhetskartläggning för Svensk Fäktning. Uppgiften är att bidra med olika perspektiv för att kvalitetssäkra kartläggningen samt att medverka i analysen av resultatet.

Arbetet i referensgruppen

Planen är att referensgruppen ska mötas tre gånger under våren och utgångspunkten är möten digitalt på kvällstid. Varje möte beräknas ta två timmar.

Preliminära datum för möten

22/2       Möte 1: Utgångspunkter för kartläggningen

10/5       Möte 2: Resultatet av kartläggningen

7/6         Möte 3: Den slutliga rapporten

Projektets syfte

Svenska Fäktförbundet har fått ett projektstöd från RF för att under 2023 genomföra en kartläggning av hållbarhet inom svensk fäktning. Syftet med kartläggningen och analysen ska vara att:  

  • Beskriva förbundets nuläge och arbete med hållbar utveckling utifrån social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 
  • Öka kunskapen om vilka behov och möjligheter som finns inom förbund och föreningar och vilken påverkan de har kopplat till hållbar utveckling
  • Ge insikt om omvärldens förväntningar på vårt hållbarhetsarbete framöver 
  • Skapa ett underlag för kommande prioriteringar

Projektledare inom Svenska Fäktförbundet är Alice Mumm, alice.mumm@fencing.se.

Anmäl dig

Är du intresserad av hållbarhetsfrågor och kan tänka dig att lägga ned engagemang i referensgruppens arbete? Hör av dig med din intresseanmälan senast 10 februari till alice.mumm@fencing.se!