Tack Pierre! - Svensk Fäktning
Hem » Aktuellt » Tack Pierre!

Tack Pierre!

Pierre Thullberg lämnar i veckan sin tjänst som generalsekreterare för Svenska Fäktförbundet för att vara tjänstledig för studier under åtminstone två år. 

Pierre tillträdde befattningen i september 2012 och har alltså i dagarna varit navet i svensk fäktning i elva år. 

Pierres kunskaper, erfarenheter och personliga ställning i svensk fäktning var unik redan när han tillträdde. Han hade då varit initiativtagare och drivande kraft bakom världscuptävlingen Challenge Bernadotte och hade varit aktiv i Internationella Fäktförbundets tävlingsorganisation med ansvar i tävlingsledningarna vid flera VM och OS. 

Han hade också varit barn- och ungdomstränare på klubbnivå, där han bland andra hade hand om vår i dag starkaste värjfäktare Jonathan Svensson i en av sina första barnkullar.

Foto: Oscar Larsson

I Pierre har förbundet haft en allomfattande roll som generalsekreterare. Tjänsten utformades inledningsvis mycket efter hans kompetens och kapacitet, till att börja med honom som enda anställd men så småningom som arbetsledare för övrig kanslipersonal. Pierre har dock alltid behållit ett stort engagemang på alla nivåer. Han har hanterat organisatoriska uppgifter likaväl som varit ett aktivt stöd till andra funktionärer och förtroendevalda. Han har stöttat landslagsorganisationen i dess kontakter med SOK och RF och har drivit frågor rörande tävlingsorganisation, domare, föreningsutveckling och mycket mer. 

Den tydliga linje som ett litet förbund som Svenska Fäktförbundet idag driver i opposition mot Internationella Fäktförbundet till förmån för allas lika värde, för vilken vårt förbund fått mycket extern uppmärksamhet, har sin bas i den värdegrund Pierre varit med om att utforma.

Foto: Jens Alftberg

Man ska inte göra sin hobby till sitt yrke sägs det, för då riskerar man att förlora sin hobby. Pierre har gjort mycket mer än så: han har gjort sin passion till sitt yrke. Den tid han har ägnat åt att träffa folk, tala i telefon och producera skriftligt material å Fäktförbundets vägnar ryms inte inom en normal kontorsarbetstid. När Pierre nu lämnar tjänsten som generalsekreterare vill vi inom Svenska Fäktförbundet framföra vårt djupt kända tack för hans insatser och önska honom all lycka till med studierna. Dessutom hoppas vi att Pierre fortsätter att följa sin passion för fäktning på och utanför fäktpisten framöver.

Foto: Jens Alftberg

Sist men kanske viktigast av allt – det har under mina år som ordförande varit ett sant nöje och mycket inspirerande att arbeta så nära Pierre som jag gjort. För honom är glaset alltid minst halvfullt och utsikten framför oss kantad av möjligheter.

Tack Pierre för allt det du gjort hittills i din livsgärning för Svensk Fäktning.

Otto Drakenberg

Ordförande 

Svenska Fäktförbundet


Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Du missar väl inte att få nyheter och viktig information om Svensk Fäktning?