Årsmöte 2024 och informationsmöten för klubbarna 17/12 och 28/2 - Svensk Fäktning

Årsmöte 2024 och informationsmöten för klubbarna 17/12 och 28/2

Förbundsmöte i Svenska Fäktförbundet kommer att hållas den 10 mars 2024 kl 13.00 online på MS Teams. Röstlängd och länk till anmälan kommer att publiceras på svenskfäktning.se under januari månad. Länk till mötet skickas ut till anmälda deltagare.

Det kommer inte att arrangeras någon verksamhetskonferens i samband med förbundsmötet. Istället kommer klubbarna att kallas till en verksamhetskonferens den 9-10 november 2024 på Bosön.

Styrelsen har valt att separera på förbundsmötet och verksamhetskonferensen på förslag från föreningar. Detta ger möjlighet att samla till ett framtidsinriktat möte där medlemsföreningar och förbundsledning tillsammans kan utbyta idéer och tankar för att göra Svensk Fäktning starkare.

Inför förbundsmötet bjuder styrelsen in samtliga klubbar och andra intresserade till två informationsmöten.

1. Den 17 december kl 19.00 då styrelsen presenterar resultatet av den stadgeremiss som gått till föreningar och andra. Klicka här för att koppla upp till mötet. (Spara länken!)

2. Den 28 februari kl 19.00 då styrelsen presenterar verksamhetsberättelse och verksamhetsplan inför årsmötet. Klicka här för att koppla upp till mötet. (Spara länken!)

Varmt välkomna!

Sista dag för föreningar att lämna motioner till förbundsmötet är den 15/1. Motioner från distriktsstyrelser ska ha inkommit senast 15/2.
Klicka här för att hitta de nu gällande stadgarna.