Resultat av stadgeremiss och inbjudan till info-möte den 17/12 - Svensk Fäktning

Resultat av stadgeremiss och inbjudan till info-möte den 17/12

I mars 2023 bjöds föreningarna m.fl in att lämna synpunkter på ett förslag till nya stadgar för SvFF:

Många föreningar, kommittéer och andra har lämnat synpunkter på förslaget. (Samtliga inkomna remissvar återfinns sist i denna artikel.) Dessa synpunkter finns sammanställda och i många fall kommeterade i denna sammanställning:

Styrelsen avser återkomma med reviderat förslag och har förhoppningen att kunna fortsätta dialogen med de som redan är engagerade och förhoppningsvis kunna involvera och engagera fler föreningar.

Därför inbjuds samtliga föreningar och andra intresserade till ett informationsmöte online om stadgearbetet söndagen den 17/12 kl 19.00. Klicka här för mer info och länk till mötet.

Varmt välkomna!