Medaljplattformen - individstöd för landslagen - Svensk Fäktning

Medaljplattformen – individstöd för landslagen

2021-01-04

Svenska Fäktförbundet har de senaste verksamhetsåren arbetat med ett supportsystem som syftar till att ge landslagsfäktare så bra stöd som möjligt i frågor som fystester, fysträning, fysioterapi, idrottsmedicin, videoanalys, taktik, idrottspsykologi, prestationsutveckling, dietik- näringslära, sömn och antidoping. I detta dokument sammanfattas de stöd som för närvarande finns tillgängliga för våra landslagsfäktare och hur den enskilde går till väga för att utnyttja dem.

Individuella stöd och resurser

Videoanalys och träningsuppföljning (Athlete Analyzer)

Athlete Analyzer är Svenska Fäktförbundets nyligen införskaffade system för statistisk videoanalys och träningsraspportering/uppföljning. Företaget bakom programmet har under flera år framgångsrikt jobbat bland annat med judolandslaget och nu har SvFF varit med och vidareutvecklat deras program för fäktning. Alla fäktare i våra seniorlandslagsgrupper kan kostnadsfritt få tillgång till programmet för att arbeta med videoanalys eller planera och rapportera sin träning. Övriga har möjlighet att lösa en egen licens via deras hemsida: https://www.athleteanalyzer.com/fencing

För att aktivera sin licens som seniorlandslagsfäktare, kontakta Peter Ejemyr, landslagskoordinator: peter.ejemyr@fencing.se

Oavsett om man använder sig av Athlete Analyzer eller något annat system vill vi uppmana alla aktiva att noggrant och systematiskt följa upp sin egen träning för att möjliggöra ett systematiskt förbättringsarbete.

Fysträning

Pontus Weman Tell är Svenska Fäktförbundets fyshandläggare och ansvarar för alla frågor kring fystester och fysträning. Under fysträningsfliken på svenskfaktning.se finns flera olika träningsprogram (bennarbete, löpträning, styrketräning, rörlighetsträning och fäktfys) som vi uppmuntrar landslagsaktiva eller de som aspirerar på att ta en plats i landslaget att använda i sin träning (https://www.svenskfaktning.se/elit/fystraning/).

För att följa upp fysutveckling och kunna föreslå förändringar av träningen genomförs även fystester två gånger om året i svenska fäktförbundets regi. För de aktiva som vill ha mer frekvent uppföljning rekommenderar vi följande test som kan genomföras på hemmaklubben: (https://svenskfaktning.se/elit/fystraning/fystester-i-klubbarna/).

Idrottspsykologi

Våra landslagsfäktare kan söka stöd från riksidrottsförbundet för 5 h idrottspsykologiskt stöd till reducerat pris (100 kr/h istället för 500 kr/h) för enskilda landslagsfäktare. För att ta del av detta ska man skriva ett kort mail (det räcker med 3-4 rader) till Peter Ejemyr (peter.ejemyr@fencing.se) om vem man är och varför man söker idrottspsykoligiskt stöd. Svenska fäktförbundet kommer därefter ta kontakt med riksidrottsförbundet i ärendet och senare meddela den enskilde fäktaren RFs beslut.

För att ytterligare implementera arbete med idrottspsykologi i den egna träningen rekommenderar vi boken Mental tuffhet av John Jouper. Den är mycket praktiskt inriktad med många övningar och finns att köpa här: https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisu/generell/idrottspsykologi/mental-tuffhet/

Idrottsmedicin och Fysioterapi

Fyra utvalda fäktare från varje seniorlandslag, som respektive förbundskapten har valt ut, har tillgång till extra medicinskt stöd vad gäller allt från diagnos till behandling och fysioterapi via ett nytt system från riksidrottsförbundet. Du som aktiv loggar enkelt in med bank-ID i appen ”Svensk Idrottshälsa” som finns att ladda ner till din mobil. Syftet är att underlätta hjälpa idrottarna hitta rätt hjälp snabbare.

page3image37988304

Ingången till systemet inklusive konsultation med idrottsmedicinsk specialist är kostnadsfri för idrottaren. Vård i det medicinska nätverket kan ske försäkringsfinansierat, privatfinansierat eller via den offentliga vården. Individen får hjälp med att utifrån de egna förutsättningarna hitta rätt väg. Denna väg är ofta snabbare och öppnar upp för fler kompetenser då vården bekostas privat eller av försäkring. Många elitidrottare saknar försäkring idag, men ett arbete pågår tillsammans med idrottens största försäkringsgivare Folksam för att skapa attraktiva lösningar.

För hjälp med fysioterapi rekommenderar Svenska Fäktförbundet alla landslagsfäktare i Stockholmsområdet att kontakta antingen Förbundets fysioterapeut Karsten Kaping på Rehabtjänst 08-441 16 60 eller John Ressman på Idrottsmedicinska kliniken på Bosön (RF-anknuten) 070-045 61 90 som båda har behandlat många fäktare.

För övrig hjälp i idrottsmedicinska frågor, finns även ett medicinskt råd som i viss mån kan bistå med råd och guidning kring vård och vilka experter som bör konsulteras. För dig som vill ha hjälp av den här typen, hör av dig till landslagskoordinator Peter Ejemyr.

Taktik

Svenska Fäktförbundet rekommenderar Johan Harmenbergs och Björne Väggös bok ”Epee 2.5” till alla värjfäktare. Den ger en grundläggande förståelse för konceptet ”Area of Excellence” som kan vara en bra grund för att vidareutveckla sin fäkttaktik (och kan vara intressant även för florett/sabel). Boken finns bland annat att beställa här: https://www.adlibris.com/se/bok/epee-25-the-new-paradigm-revised- and-augmented-9780985444181.

För florettfäktare rekommenderas boken “This is fencing!” där den framgångsrike tränaren Ziemowit Wojciechowski ger sin syn på taktik (och mycket mer) inom florettfäktningen. Boken kan bland annat beställas här:

https://www.adlibris.com/se/bok/this-is-fencing-9781785005954

Antidoping

Som elitidrottare är det ditt ansvar att du inte får i dig otillåtna substanser och att du följer de regler som gäller för antidopingarbete. För samtliga seniorlandslagsfäktare är det obligatoriskt att genomgå utbildningen ”Ren vinnare” för att säkerställa att man är medveten om vilka regler som gäller kring doping. Utbildningen hittar du på http://www.renvinnare.se (är det första gången du loggar in skapar du helt enkelt ett eget inlogg kostnadsfritt).

Stöd för grupp

Svenska fäktförbundet har möjlighet att (kostnadsfritt) boka in föreläsningar från såväl dietister som sömnspecialister från riksidrottsförbundet till våra landslagsläger. Om du är intresserad av detta, be din förbundskapten att diskutera frågan med Peter Ejemyr, landslagskoordinator.