Säsongen 2021-2022 - Svensk Fäktning

Säsongen 2021-2022

Här återfinns Svensk Ranking och uttagningskriterierna för mästerskap säsongen 2020-2021.

Svensk ranking är ett rullande rankingsystem för seniorer, juniorer och kadetter. Svensk ranking används som initial ranking till tävlingar samt som underlag eller stöd för uttagning till VC/JVC/ECC samt till internationella mästerskap.

Alla resultat räknas in i Svensk ranking, inga resultat “räknas bort”. Ev. felaktigheter i Svensk ranking rapporteras med fördel till info@fencing.se. Alla måste också veta att det kan komma att ske ändringar bl.a pga. inställda tävlingar.

Klicka för att ladda ner Excel-fil med ingående tävlingar för varje klass.

Aktuell poängställning i Svensk Ranking finns här.

Uttagningskriterier och kvalificeringskrav: