Svensk fäktning och covid-19 - Svensk Fäktning

Svensk fäktning och covid-19

Från och med starten av säsong 2022-23 är nedanstående inte obligatoriska regler. Vid fäkttävlingar gäller vid varje tid de eventuella restriktioner och rekommendationer som gäller i övriga samhället.

Bifogat dokument gäller som ett tillägg till Svenska Fäktförbundets Tävlingsbestämmelser under den tid svenska myndigheter har utfärdat riktlinjer med hänsyn till spridningen av covid-19.

Idrottstävlingar som sker på en avgränsad plats (ex. idrottshall), dit allmänheten inte har tillträde och som inte syftar till att locka publik är INTE en offentlig sammankomst.

Däremot ska en sådan tävling genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.