Tävlingsbestämmelser från 2023-09-01 - Svensk Fäktning

Tävlingsbestämmelser från 2023-09-01

Beslutade av Svenska Fäktförbundets Tävlingskommitté 2023-07-10.

Inom svensk fäktning gäller generellt Internationella Fäktförbundets (FIE) tävlingsreglemente. 

Svenska Fäktförbundets tävlingsbestämmelser (TB) specificerar när FIE-reglementet inte gäller för svenska tävlingar samt de speciella regler som gäller för svensk fäktning.

Tävlingsbestämmelserna kan laddas ned i pdf-format nedan.