Balansstafett - Svensk Fäktning

Balansstafett

I den här stafetten övar vi balans och smidighet.Dela in barnen i lag så att det blir 3-4 barn i varje lag. För stora lag innebär mycket väntan vilket inte är bra. Barn vill var igång och inte stå och titta på.

Varje lag bildar ett led och ställer sig vid en punkt som ledaren anger.

För stafetten behövs en linje på golvet framför varje lag och två bänkar efter varandra cirka en meter till höger om linjen.

Samtliga deltagare i varje lag skall göra fem sträckor. När första man gjort första sträckan dunkar han nästa person på axeln och person två gör sträcka ett osv tills dess att alla i laget gjort alla sträckor. Då sätter man sig ner.

Sträcka 1: Gå balans på en linje och spring tillbaka. När man går på linjen skall hälen på främre foten sättas intill tårna på bakre foten.

Sträcka 2: Hoppa jämfota sicksack över linjen. Man får inte trampa på linjen och fötterna skall vara ihop. Spring tillbaka.

Sträcka 3: gör marse på bänkarna och spring tillbaka.

Sträcka 4: Hoppa sicksack över linjen men nu på en fot och sprin tillbaka.

Sträcka 5: Gör marse på linjen. Observera att båda hälarna skall vara på linjen hela tiden. Avsluta med utfall. Gå upp i gard och spring tillbaka

Varierar med andra övningar i stafetten. Det är här bara fantasin som begränsar. Det går att gå på linjen baklänges, hoppa sicksack på vänster fot och höger fot etc.