Bataljen - Svensk Fäktning

Bataljen

I Bataljen möts två arméer och fäktar mot varandra tills en av dem går segrande ur striden.

Dela upp barnen i två lag. Uppmana varje lag att inbördes bestämma ett namn på sin arme. Fäktarna skall nu ställa upp sida vid sida på var sin kortsida i hallen. Alla fäktare skall ha full utrustning för manuell fäktning. Fäktarna ställer sig i position för att salutera fäktarna i motståndarlaget. Ledaren uppmanar dem att salutera och därefter ställa sig i gard.

När ledaren säger allé börjar fäktningen. Alla söker upp var sinn motståndare och gör upp i duell. Den som blir träffad på giltig träffyta är död och lägger sig ner. Bataljen pågår till dess att samtliga fäktare i ett av lagen är dödade/ligger på golvet. Efter Bataljen tackar lagen varandra genom att salutera och därefter ta i hand på två led som möter varandra. Nu kan en ny Batalj starta med samma eller nya lag.

Bataljen är en rolig lek som dock kräver disciplin för att inte säkerheten skall äventyras.

Viktiga regler:

  1. Endast fäktare med komplett reglementsenlig utrustning får delta.
  2. Det är inte tillåtet att attackera bakifrån. Endast dueller där båda fäktarna uppmärksammat varandra är tillåtna.
  3. Samtliga fäktare som blir träffade skall lägga sig ner och ligga still med mask på till dess att ledaren säger halt.

Tips: Om man är många kan det vara svårt att med mask på känna igen sina lagkamrater. Sätt på band på fäktarna i ett av lagen, en tejpremsa på bröstet eller något annat som gör att det blir lättare att identifiera lagkamraterna.

Utveckling av Bataljen:

  1. Leken kan utvecklas genom att varje lag får använda delar av utrustningen i gymnastiksalen för att bygga upp sin egen borg.
  2. En annan variant är att leka att man är på varsitt skepp med landgångar emellan. Ställ ut bänkar som landgångar mitt i salen. Ett förslag är tre rader med bänkar (och två bänkar efter varandra i varje rad). Mellan de tre bänkraderna är det nu djupt vatten med hajar. Den som går där eller ramlar ner är död. Fäktning kan nu ske på landgångarna eller på skeppen som börjar i änden på bänkarna men inte mellan bänkarna. Istället för bänkar kan man rulla ut mattor.
  3. Om ni har unga ledare med i barngruppen, låt dessa vara med i Bataljen. Barnen tycker att detta blir extra roligt. Ledarna får naturligtvis bjuda på sig själva och ibland bli träffade eller ramla ibland hajarna.