Handsken och masken - Svensk Fäktning

Handsken och masken

Ta en handske och en mask och placera i mitten av fäkthallen (handsken på masken). Fäktarna delas in i två lag. Varje elev väljer ett tal mellan ett och det antalet personer som man är i laget (är det ojämnt antal personer i de olika lagen så får en fäktare två nummer). De två lagen börjar sedan i var sitt hörn av hallen, och när tränaren ropar upp ett nummer skall den person som har det numret i laget springa fram och ta handsken först. När eleven har tagit handsken skall hon/han tillbaka till startpositionen. Motståndaren skall då försöka att komma ikapp och nudda eleven som har handsken i ryggen. Kan göras med marche och rompe, samt med utfall när man försöker att nudda motståndaren. Först till ett visst antal poäng vinner.