Handsken - Svensk Fäktning

Handsken

Handsken är en kull-lek. Leken går ut på att hålla sig undan från den som har handsken på sig. Den som har handsken skall försöka kulla någon av de andra genom att träffa dem med den hand man har handsken på. Den som blir träffad får nu handsken och är den som skall kulla de andra. Samtliga i leken skall röra sig genom marse och rompe.Avgränsa en lagom stor del av salen. Linjerna kan användas som gränser. Det får inte vara för stor yta då blir det för svårt för den som har handsken och leken provocerar fram dåligt benarbete.

Tips på utveckling av leken:

1. Inför regeln att den som kullar bara får göra det i form av ett utfall.

2. Inför regeln att den som slarvar allt för mycket med benarbetet får göra några armhävningar.

3. Ett annat sätt att stävja ett slarvigt benarbete är att ledaren då och då skriker halt. Då skall samtliga direkt stå som förstelnade. Balansen sätts på prov och ledaren kan kontrollera samtligas ben, fötter mm.

4. Gör handsken till en namnlek samtidigt genom att den som kullar alltid samtidigt skall säga namnet på den han kullar.