Idioten - Svensk Fäktning

Idioten

  • Dela in gruppen i mindre grupper om 3-4 i varje grupp.
  • En i varje grupp utses till gruppchef. Gruppchefen bestämmer vem i laget som börjar etc.
  • Varje lag får en pist och alla ställer upp bakom bakre linjen.
  • En och en skall så snabbt som möjligt göra marché fram till första gardlinjen där man skall avsluta med utfall.
  • Därefter går personen tillbaka i gardställning och romperar tillbaka. Samma person gör om samma sak men denna gång till nästa gardlinje. Tillbaka igen och slutligen till bortre gränsen av pisten och rompé tillbaka.
  • Nu växlar man till nästa lagmedlem som gör samma moment. Det lag som först får i mål sin sista lagmedlem har vunnit.