Ledaren - Svensk Fäktning

Ledaren

I den här leken övar vi balansen och samtidigt förmågan till koncentration.Dela in barnen i par två och två. I varje par ställer sig fäktarna mitt emot varandra i gard. Fäktarna lägger utsidan vapenhänderna mot varandra. Det är viktigt att de stå på lagom avstånd så att de kan hålla händerna mot varandra och fortfarande stå i gard. En fäktare är nu ledare och den andra fäktaren blundar. Ledaren går med marse och rompe och den som blundar följer med genom att känna i handen när ledaren går framåt respektive bakåt.

Viktigt att påpeka:

1. Att röra sig utan att se kräver att man kan lita på sina kamrater. Det är därför helt förbjudet att skämta eller busa med den som blundar.

2. Den som blundar skall ha sin arm och hand i en position så att yttre linjen är stängd (dvs sixt gard).

3. Fäktarna skall sitta i gard och sträva efter att ha armen i en så riktig gardposition som möjligt.

4. Den som leder måste arbeta långsamt. Det skall vara paus mellan varje marse/rompe. I annat fall blir det omöjligt att följa.

Förslag till utveckling av leken:

Ledaren får förutom att gå framåt och bakåt även ge kamraten ett lätt men tydligt tryck på handen. Kamraten skall då gå under ledarens hand (degagera) med en liten rörelse och därefter sträcka armen och göra utfall. När han/hon är i utfallet får han/hon öppna ögonen. Gå upp i gard och så fortsätter leken.