Reaktion - Svensk Fäktning

Reaktion

I denna lek arbetar fäktarna i par två och två. Leken går ut på att pröva varandras reaktionsförmåga.

  • Steg 1: Person A skall stå i gard med tummen skild från de övriga fingrarna. Person B skall hålla en handske strax ovanför A:s åtskilda fingrar. När B släpper handsken skall A försöka ta den men A får bara knipa ihop fingrarna. Det är inte tillåtet att röra armen eller kroppen. När man provat några gånger byter man roller.
  • Steg 2: A står i gard nu med handflatan upp mot taket. B håller handsken i båda händerna och trycker den mot undersidan av A:s hand. När B släpper handsken skall A fånga den genom att enbart snurra sin hand ett halvt varv. Efter några försök byter man roller.
  • Steg 3: Samma som steg 2 men nu skall A blunda. A kommer troligen upptäcka att det kan vara enklare när man blundar. Vi reagerar fortare på känsel än på synen. Byt roller.