Simon säger - Svensk Fäktning

Simon säger

Förutsättningen för denna lek är att fäktarna lärt sig grunder i form av:
– Marché
– Rompé
– Sträck armen före utfall
– Utfall

Alla barnen ställer sig på rad och de skall lyda det ledaren säger men bara om
han/hon säger “Simon säger” före kommandot. (Ledaren använder sitt eget namn)

T ex
“Simon säger marché” – Alla skall göra en marché
“Simon säger sträck armen” – Alla skall sträcka armen
“utfall” – Nu skall ingen göra något

För att öka barnens koncentration kan man låta dem som gör fel kliva åt sidan och fortsätta tills bara ett barn är kvar.