Skeden - Svensk Fäktning

Skeden

En sak som kan vara svårt att lära sig är att göra marse och rompe utan att tappa blicken framåt och utan att guppa upp och ner, eller kränga med överkroppen. Med den här leken övar vi detta.Dela in barnen i lag så att det blir 3-4 barn i varje lag. För stora lag innebär mycket väntan vilket inte är bra. Barn vill vara igång och inte stå och titta på.

Varje lag bildar ett led och ställer sig vid en punkt som ledaren anger.

För stafetten behövs en sked och en pingisboll (eller motsvarande) till varje lag.

Först i ledet börjar. Ställer sig i gard, sätter skeden i munnen och placerar bollen i skeden. Det gäller nu att göra marse fram till markeringen för slutet på banan och sedan göra rompe tillbaka utan att tappa bollen. Tappar man bollen får man börja om från början. Varje person i laget skall göra samma sträcka mins tre gånger.

Tips:
Straffet när man tappar bollen kan varieras: t ex tre upphopp, tre armhävningar etc.

Ledaren bör kontrollera så att marse och rompe sker på ett riktigt sätt. Om någon fuskar bör samma straff gälla som när man tappar bollen.