Stafett ”Snabba fötter” - Svensk Fäktning

Stafett ”Snabba fötter”

I den här stafetten övar vi snabbhet i fötterna.Dela in barnen i lag så att det blir 3-4 barn i varje lag. För stora lag innebär mycket väntan vilket inte är bra. Barn vill var igång och inte stå och titta på.

Varje lag bildar ett led och ställer sig vid en punkt som ledaren anger.

För stafetten behövs följande framför varje lag:

– Fem koner, pallplintar eller några andra märken. De skall stå på en rad men cirka två meter mellan varje märke.

– Cirka åtta innebandyklubbor, pinnar el dyl. Dessa skall ligga på en rad med cirka 70 cm mellan varje klubba/pinne.

Samtliga deltagare i varje lag skall göra fyra sträckor. När första man gjort första sträckan dunkar han nästa person på axeln och person två gör sträcka ett osv tills dess att alla i laget gjort alla sträckor. Då sätter man sig ner.

Sträcka 1: Spring fram till första konen snurra ett varv runt konen från vänster hela tiden med näsan framåt, spring till nästa kon och snurra runt den på samma sätt osv tills du snurrat runt samtliga koner sprin då tillbaka och nästa person i laget tar vid.

Sträcka 2: Samma som sträcka 1 men snurra nu runt konerna från vänster dvs i motsatt riktning.

Sträcka 3: Spring fram till första pinnen/klubban. Du skall nu sätta ner en fot i varje mellanrum mellan pinnarna. När du passerat den sista pinnen vänder du om och springer likadant tillbaka. En fot i varje mellanrum.

Sträcka 4: Som sträcka tre men nu skall du hoppa jämfota mellan pinnarna både fram och tillbaka.

Varierar med andra övningar i stafetten. Det är här bara fantasin som begränsar. Det går att springa två var runt varje kon, lägga in ett par armhävningar innan an får springa tillbaka etc.