Svärdet blir värja: en utveckling belyst med svenskt material - Svensk Fäktning