Att fäkta florett och värja - Svensk Fäktning

Att fäkta florett och värja

Att fäkta florett & värja – Handbok för barn- och ungdomsinstruktörer (2006) av Mats Ekström (red), Orvar Jönsson och Thierry Trottein

Boken är skriven i första hand för Svenska Fäktförbundets utbildningar av barn- och ungdomsledare och instruktörer på grundnivå. Boken vänder sig också till dig som redan är verksam som ledare och instruktör. Den kan säkert också vara av intresse för föräldrar til fäktande barn och andra som vill lära sig mer om fäktningens grunder.

Den skall fungera som en handbok och studievägledning och innehåller både teori och praktik och är rikt illustrerad och pedagogiskt upplagd.

Boken kan fortfarande köpas i vår webbshop. Pris 400 kronor plus porto, eller att läsas i PDF-format nedan.