Sexuella övergrepp - Svensk Fäktning
Hem » Föreningar » Trygg fäktning » Sexuella övergrepp

Sexuella övergrepp

Så här definierar Riksidrottsförbundets policydokument sexuella övergrepp:

”Sexuella övergrepp är alla sexuella handlingar som görs mot någon, inför någon eller som en person får någon annan att göra, mot den utsatta personens vilja”.

Nedan sammanfattas information från Riksidrottsförbundets policy mot sexuella övergrepp inom idrotten, med vägledning. Om du som läser får kännedom om att en aktiv blivit utsatt för sexuella övergrepp så hänvisar vi dig till policydokumentet där du får tips och råd om hur föreningen ska agera men också hur du kan prata med den som blivit utsatt. Du hittar hela policydokumentet här: https://www.rf.se/download/18.407871d3183abb2a6133cd/1665042791747/Policy%20mot%20sexuella%20%C3%B6vergrepp%20inom%20idrotten.pdf

Ett sexuellt övergrepp är inte bara en typ av handling. Det är ett begrepp som omfattar flera typer av handlingar där en eller flera personer går över gränsen och kränker någon annan på ett sexuellt sätt. Det är viktigt att komma ihåg att vuxna som ser en händelse utan att agera, utan bara tittar på, också gör sig skyldig till ett sexuellt övergrepp. Nedan följer några exempel på handlingar som räknas till sexuella övergrepp som RF tar upp:

 • Att någon tar på ens kropp med händerna, munnen eller könet på ett obehagligt sätt eller så att man blir rädd.
 •  Att någon pratar med en eller tittar på en på ett sexuellt sätt som man upplever som obehagligt.
 • Att tvingas ha sex fast man inte vill, till exempel att tvingas ha samlag med någon eller att tvingas stimulera någon sexuellt.
 • Att tvingas se på när någon gör något sexuellt, till exempel visar sitt kön.
 • Att någon gör något sexuellt mot en när man inte kan uttrycka sin vilja eller kan skydda sig. Till exempel för att man sover, är sjuk, är full, drogpåverkad, eller har någon funktionsnedsättning.
 • Att någon utnyttjar att han eller hon har ett överläge och får en att känna att man måste ställa upp på sex.
 •  Att bli fotograferad eller filmad med eller utan kläder i ett sexuellt syfte om det är emot ens vilja eller om man är under 15 år.
 • Att någon försöker köpa eller byta till sig sex med hjälp av till exempel pengar, alkohol, presenter eller tjänster.

(RF, s. 6)

Från RF: Vad kan du som riskerar att utsättas göra?

”Den som upplever en känsla och risk att utsättas har alltid rätt att markera och säga ifrån. Ofta kan det inledningsvis vara subtilt och börja med mindre allvarliga övergrepp som riskerar att öka med tiden. Det är inte enkelt men den utsatta har alltid rätt att:

 • markera att beteendet är oönskat genom att säga ifrån, eller be någon annan säga ifrån
 • söka stöd om det inte hjälper att säga ifrån, tala med någon i sin närhet som den utsatta känner förtroende för
 • spara eventuella sms och mail eller annat som kan visas upp för någon den utsatta har förtroende för, det är inte alltid enkelt att själv bedöma vad som är okej och vad som inte är okej.

(RF, s. 5)

Källa: Riksidrottsförbundets policy mot sexuella övergrepp inom idrotten med vägledning. Tillgänglig: https://www.rf.se/download/18.407871d3183abb2a6133cd/1665042791747/Policy%20mot%20sexuella%20%C3%B6vergrepp%20inom%20idrotten.pdf (2022-01-31).

Vad kan du som har utsatts för sexuella övergrepp göra?

”Hur man mår efter att ha utsatts för sexuella övergrepp beror inte på vilken handling det är eller var det hände. Man kan må lika dåligt eller sämre av att bli utsatt i sitt eget hem eller på en fest som om man blivit överfallen av en okänd person utomhus. Det tar också olika lång tid innan man mår bättre igen. Hela skulden och ansvaret vilar på den som kränker någon annan, oavsett hur man själv betedde sig. Det är viktigt att lägga skulden där den hör hemma, nämligen hos den som utfört handlingen. Följande är viktigt att tänka på:

 • Var och en bestämmer själv över sin kropp. Du har alltid rätt att själv välja när någon får ta på din kropp och när och hur du vill ha sex.
 • Lita på känslan. Du kanske tänker att det inte var så farligt, att det finns värre saker eller att du inte har rätt att må så dåligt som du gör. Men upplevelsen och känslan räcker. • Det kan vara svårt att berätta. Det kan ta lång tid att börja förstå att du har blivit utsatt för sexuella övergrepp. Många gör det aldrig. Även om det gått en tid sedan det hände kan det vara viktigt att berätta det för någon.
 • Reaktionen efteråt kan vara väldigt olika. Det finns inget sätt som är ”det rätta” sättet att reagera om du har utsatts för övergrepp.
 • Att inte göra motstånd behöver inte betyda att man är passiv. Även att ”bara ligga där” kan vara ett sätt att försvara sig, ett sätt att skydda sig där och då och ett sätt att visa att man inte vill.
 • Du har rätt till professionellt stöd och hjälp. Om du har utsatts för någon form av sexuella övergrepp är det viktigt att prata med någon om det. Du kan till exempel kontakta en ungdomsmottagning, skolkurator, vårdcentral, studenthälsan eller en tjej- eller killjour”.

(RF, s. 5)

Informationen på denna sida är hämtad från Susanne Johanssons rapport Idrottens åtgärder mot sexuella övergrepp och gråzoner.

Sexuella övergrepp inkluderar alla slags ovälkomna, kränkande sexuella handlingar, antingen utan eller med manipulerat samtycke. De inkluderar också begrepp som sexuella trakasserier och sexuellt utnyttjande. Det senare innebär att känslor, behov, beroende, förtroende och makt utnyttjas för sexuella ändamål. Detta brukar ske genom en gränsnedbrytande process för att kontrollera, isolera och normalisera sexuella handlingar, vilket komplicerar giltigheten av samtycke. Unga personer i beroendeställning är särskilt sårbara för sexuellt utnyttjande inom idrotten” (Johansson 2021, s. 122)

Sexuella problem är att utbrett problem över hela världen och förekommer också inom idrotten. Alla former är sexuella övergrepp är förtroendebrott som inte bara strider mot idrottens värdegrund och policy, utan också mot barns- och mänskliga rättigheter. Riksidrottsförbundet har policydokument vilka tillkännager idrottens ansvar att motverka sexuella övergrepp och trakasserier (Johansson 2021, s. 121)

Johansson menar att forskning har visat att det inom idrotten finns en historia av tabu, förnekelse och försummelse av sexuella övergrepp inom idrotten. Dessutom råder också en väl rotad tystnadskultur. Sexuella övergrepp är alltså något man inom idrotten inte pratar om och kanske till och med tystar ner trots att det förekommer (Johansson 2021, s. 122).

Sexuella övergrepp är ofta komplexa scenarier som omges av gråzoner. I relationer mellan aktiva och ledare kan samtycke vara komplext och ambivalent/tvetydig. Dessutom är samtycket påverkat av normer och kompromisser mellan känslomässiga och professionella intressen. Gränserna kan uppfattas vara otydliga (Johansson 2021, s. 122-123)

Sexuella övergrepp och trakasserier kan vara svåra och jobbiga att prata om. Men om något inte känns rätt eller är jobbigt så är det inte okej. Om du är tveksam för vad som är över gränsen så kan det också uppfattas som en varningssignal. Om du upplever att någonting inte känns bra eller rätt, eller att du misstänker att någon annan far illa, våga prata med någon som du har förtroende för. Det finns hjälp att få.

Källa: Johansson, Susanne (2021). Idrottens åtgärder mot sexuella övergrepp och gråzoner. I: Johan R Norberg m.fl. Idrottens riskzoner, om väger till trygg och trovärdigidrott. Elanders Sverige AB.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Du missar väl inte att få nyheter och viktig information om Svensk Fäktning?