Fäktsäkerhet - Svensk Fäktning
Hem » Föreningar » Utveckla din förening » Fäktsäkerhet

Fäktsäkerhet

Inledning

Syftet med denna skrift är att kortfattat sammanfatta de viktigaste riktlinjerna för att göra fäktning så säkert som möjligt samt att ge en vägledning om var man hittar mer information om viktiga frågor relaterade till säkerhet och materiel.

Skriften har tagits fram av en kommitté utsedd av Svenska Fäktförbundets styrelse för att se över materiel- och säkerhetsfrågor.

Säkert beteende på träning och tävling

För tävling gäller utrustningsreglerna i Svenska Fäktförbundets Tävlingsbestämmelser.

På pisten under träning

 • Full fäktutrustning, inklusive fäktbyxor rekommenderas och bör vara ett krav efter första nybörjarterminen.
 • Alla som fäktar ska under alla förhållanden bär plastrong och fäktväst.
 • Kortbyxor bör aldrig tillåtas utom vid fäktning med plastvapen.
 • Fäkta aldrig utan mask. Rikta alltid spetsen mot marken när du inte är inkopplad och tills åväl du som din motståndare satt på masken.
 • Mask ska alltid vara på.

Vid lektionering

 • Vid lektionsfäktning skall fäktaren bära minst plastrong.
 • Fäktinstruktören ska alltid bära nödvändig skyddsutrustning ienlighet med reglementets föreskrifter. Om fäktmästarväst utan ärmar används ska fäktväst bäras under.

För omgivningen

 • På tävlingar ska avståndet mellan pisterna vara minst 2,5 meter för att ge utrymme åt domarna.
 • Avgränsa pistområdet så att endast fäktare och domare finns i närheten av pisterna.
 • Låt aldrig någon sitta på golvet i närheten av pågående fäktning. 

Skötsel

 • Utlåningsutrustning måste kontrolleras med regelbundenhet. Ansvarig är föreningen.
 • Varje fäktare är ansvarig för att hålla sin personliga utrustning i gott skick – hel och ren. Kontrollera den regelbundet.
 • Laga eller kassera trasig utrustning.
 • Alla masker som används på en fäktsal, inklusive utlåningsmasker, ska ha två av varandra oberoende, fasthållningsanordningar i nacken. Maskerna ska kontrolleras regelbundet med täta intervall. Masker med trasiga (avbrutna) plösar, oregelbundenheter i gallret och maskskägg som visar tecken på att lossna ska genast kasseras. Masker som saknar nackband eller med ”bulor” ska genast repareras.
 • Tvätta fäktkläderna ofta. Svett och smuts kan försämra tygets hållfasthet. Lägg märke till att de flesta fäktkläder ska tvättas i högst 40 graders temperatur. Högre temperatur kan försämra hållfastheten.

Information om utrustningsregler

Svenska Fäktförbundets Tävlingsbestämmelser:
http://www.svenskfaktning.se/om-faktning/tavlingar/tavlingsbestammelser/

Internationella Fäktförbundets (FIE) materialreglemente (engelska): http://fie.org/fie/documents/rules

FIE:s SEMI-kommission (SEMI: Signalisation, Electricité, Matériel, Installations) publicerar också dokument över homologerad materiel, riktlinjer och instruktioner:
http://fie.org/fie/documents/equipment

Information om medicinsk beredskap:

Svenska Fäktförbundets Tävlingsbestämmelser , O.5:
http://www.svenskfaktning.se/om-faktning/tavlingar/tavlingsbestammelser/

FIE:s råd för internationella tävlingar (Medical Handbook of Specifications): http://fie.org/fie/documents/handbooks

Första hjälpen-kurser

SISU Idrottsutbildarna: http://www.sisuidrottsutbildarna.se

Försäkringar

Information om olycksfallsförsäkring hos Folksam för aktiva i alla föreningar som är anslutna till Svenska Fäktförbundet: http://www.folksam.se/forsakringar/idrotta/idrottsforbund/faktning

Se även: https://svenskfaktning.se/2024/01/23/som-faktare-ar-du-forsakrad/

OBS: Undersök alltid ditt totala försäkringsskydd. Det kan finnas behov av att komplettera med ytterligare försäkringar för att få ett tillfredsställande skydd.

 • Information om Riksidrottsförbundets grundförsäkring som omfattar alla föreningar som är anslutna till RFo Ansvarsförsäkring
 • o Förmögenhetsbrottsförsäkring 
 • o Rättsskyddsförsäkring
 • o Patientskyddsförsäkring
 • o Olycksfallsförsäkringförledare

https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/forsakring- genom-riksidrottsforbundet

OBS: Försäkringen gäller inom ramen för föreningens ideella verksamhet. Kommersiell verksamhet som företagsfäktningar eller möhippe-fäktning omfattas inte utan för denna krävs tilläggsförsäkringar.

Föreningar behöver också överväga om de behöver komplettera sitt försäkringsskydd för att den ska omfatta egendom (till exempel utrustning) eller anställd personal (tjänstereseförsäkring).


Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Du missar väl inte att få nyheter och viktig information om Svensk Fäktning?