Folksam Försäkringar - Svensk Fäktning
Hem » Föreningar » Utveckla din förening » Folksam Försäkringar

Folksam Försäkringar

1.1 Grundförsäkring

RF:s Grundförsäkring (länk) är upprättad genom avtal mellan Sveriges Riksidrottsförbund (RF) och Folksam. Den ger ett grundskydd för alla till RF anslutna organisationer och betalas av RF. Grundförsäkringen innehåller Ansvarsförsäkring, Förmögenhetsbrottsförsäkring, Rättsskyddsförsäkring, Patientförsäkring, Olycksfallsförsäkring för ledare och funktionärer samt Krisförsäkring för ledare och funktionärer.

Olycksfallsförsäkringen omfattar inte fäktare utan endast ledare och funktionärer (behöver inte vara medlem). Försäkringen ersätter olycksfallsskador som inträffar då de försäkrade utför uppdrag för förbundets räkning, i Sverige och utlandet, samt resor till och från sådana uppdrag. Försäkringen ersätter nästan alla kostnader för olycksfallet.

1.2 Idrottsförsäkring

SvFF:s Idrottsförsäkring (länk) omfattar alla medlemmar i föreningar som tillhör Svenska fäktförbundet. Även deltagare i “prova-på-fä ktning” arrangerat av någon av föreningarna inom SvFF omfattas av försäkringen. Försäkringen omfattar olycksfallsskada som inträffar under träning, tävling och läger (även utomlands och under färd till/från verksamheten) som arrangeras av SvFF eller av förening ansluten till SvFF. Försäkringen är dock inte heltäckande. Invaliditets- och dödsfallsersättningen är låg och den ger bara s.k. “akutersättning”, motsvarande högst 6 % av ett basbelopp. Denna ersättning räcker oftast inte långt, inte minst om skadan inträffar utomlands där du inte omfattas av offentlig vård.

Se även: https://svenskfaktning.se/2024/01/23/som-faktare-ar-du-forsakrad/

1.3 Krisförsäkring

Svenska fäktförbundets Krisförsäkring omfattar alla medlemmar i föreningar som tillhör Svenska fäktförbundet. Även deltagare i “prova-på-fäktning” arrangerat av någon av föreningarna inom SvFF omfattas av försäkringen. Försäkringen täcker högst 10 behandlingstillfällen.

1.4 Utlandsförsäkring

Svenska fäktförbundets Utlandsförsäkring omfattar aktiva fäktare och ledare som representerar Svenska fäktförbundet. Försäkringen ger ett bra skydd vid olycksfall och akut sjukdom som inträffar vid utlandsresor. För att omfattas av försäkringen krävs att personen i fråga uttagits av SvFF att representera Sverige. Om den tävlande inte är anmäld till en utlandstävling genom SvFF är det därför ett krav att vederbörande meddelar sitt deltagande till kansliet. 
Försäkringen gäller inte vid läger utomlands, om det inte arrangeras av Svenska fäktförbundet.

1.5 Privata försäkringar – Rekommendation

Svenska Fäktförbundet rekommendera starkt alla sina medlemmar som inte redan har en privat olycksfallsförsäkring och hemförsäkring att genast skaffa sig detta skydd. Framförallt för att förbundets försäkringar inte täcker hela din fritid men också för att utöka ditt försäkringsskydd när du tränar och tävlar i Sverige och i utlandet.

Kontrollera att din privata olycksfallsförsäkring gäller även i utlandet, att den ger rätt till rehabilitering och att invaliditetsersättningen är tillräckligt hög. Det har också visat sig att vissa försäkringsbolag (t.ex. Trygg-Hansa) kan exkludera olycksfall som inträffar under träning eller tävling då den försäkrade representerar en idrottsförening. Välj som fäktare ett bolag som inte har detta undantag.

Hemförsäkringen ersätter olycksfall, sjukdom, mm som inträffar utanför Norden under ca 1,5 månad. Ibland ger den även ersättning för olycksfall och sjukdom inom Norden men i regel inte någon invaliditets- eller dödfallsersättning. Kontrollera att inte några undantag för olycksfall vid idrottsutövande finns.

1.6 Försäkring för elitidrottare

Folksam har en särskild försäkring som riktar sig till elitidrottare,  (länk). Den gäller vid olycksfall och sjukdom, dygnet runt. Omfattning och försäkringsbelopp kan anpassas till varje enskild idrottares behov.
Försäkringen kan ge ersättning för Vårdkostnader, Tillfällig avbrottsersättning, Bestående avbrottsersättning, Invaliditetsersättning, Dödsfallsersättning.

Elitidrottsförsäkringen kan tecknas av:

  • Idrottare på elitnivå, som representerar svensk förening
  • Professionella idrottare (svenska medborgare), som är bosatta inom Europa 
  • Framtida elitidrottare som går på riksidrottsgymnasium eller annan utbildning med idrottsinriktning.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Du missar väl inte att få nyheter och viktig information om Svensk Fäktning?