Återstartsstöd - Svensk Fäktning

Återstartsstöd

Svenska Fäktförbundet har hittills i tre omgångar tilldelats återstartsstöd. Under 2022 har förbundet planerat för hur det stöd som fördelats i de första två omgångarna ska fördelas. Den sammanlagda summan av dessa återstartsstöd är 1.850.000 kr varav 500.000 ska fördelas genom IdrottOnline till föreningarna.

RF har också meddelat beslut angående omgång 3 av återstartsstödet som kan användas under 2023 och 2024. Totalt erhåller Svenska Fäktförbundet 1.340.000 kr. Beslut angående detta stöd kommer att fattas under hösten.

Svenska Fäktförbundets återstartssatsningar

De prioriteringar som förbundet gjort av den delen av återstartsstödet som disponeras av förbundet har införlivats i den budget som fastställts av årsmötet. De prioriteringar som gjorts är framför allt:

  • Trygg fäktning: Insatser för att stärka idrottsmiljön inom Svensk Fäktning, såväl i förening som på tävling, inom förbundets strategiska fokusområde “Växa och behålla”.
  • Tränarutbildning: Insatser för att utveckla en komplett utbildningsstruktur för fäkttränare upp till professionell nivå
  • Domarutbildning: En ny domarutbildning och ett nytt domarsystem
  • En inledande satsning på föreningsledarutbildningar
  • Digitalisering: En satsning på att utveckla den digitala strukturen för Svensk Fäktning för att förenkla och utveckla arbetet på samtliga nivåer inom Svensk Fäktning. Föreningslösning för webbsidor genom Fäktklubben.se
  • Kommunikation: Utökade resurser för kommunikation med syfte att öka innehållsproduktion och kvalité

Projektstöd IF återstart

Svenska Fäktförbundets medlemsföreningar kan ansöka om Projektstöd IF Återstart. Mer information om detta finns via nedanstående länk:

Projektstöd till föreningar 2022-23