Vad är trygg idrott? - Svensk Fäktning

Vad är trygg idrott?

”En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

För att vi ska få en trygg idrottsmiljö behöver vi arbeta utifrån den värdegrund som idrottsrörelsen gemensamt kommit fram till. Den omfattar de fyra grundpelarna:

  • Glädje och gemenskap
  • Demokrati och delaktighet
  • Allas rätt att vara med
  • Rent spel”

https://www.rf.se/RFarbetarmed/Tryggidrott

För mer information se nedanstående länkar:

Riksidrottsförbundet

Idrottsrörelsens uppförandekod

Riksidrottsförbundets policy mot sexuella övergrepp inom idrotten

https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/nya-dokumentbanken/policies/policy-mot-sexuella-overgrepp-inom-idrotten.pdf?w=900&h=700