Trygg barnfäktning - Svensk Fäktning

Trygg barnfäktning

Alla barn har rättigheter. Du som är under 18 år räknas som barn i Sverige. Sen den 1:a januari 2020 räknas barnkonventionen till svensk lag. Barns rättigheter ska gälla samhällets olika delar, även barnidrotten och för dig som fäktar. 

BRIS har tagit fram Barnens spelregler som sammanfattas här nere. Vill du lära dig mer om dessa, kan du klicka här: https://barnensspelregler.se/

Om du som barn under 18 år blir utsatt för något du tycker är obehagligt och inte vet vem du ska vända dig till för att få hjälp, så kan du ringa till BRIS. Du kan vara anonym, det är gratis och syns inte på telefonräkningen. Deras telefonnummer är: 116 111. 

Barnens spelregler

Barnens spelregler är ett samarbete mellan Bris och Riksidrottsförbundet. Sifferbilderna är hämtade från: https://barnensspelregler.se/

Alla barn är lika mycket värda och ska behandlas med respekt

Oavsett vem du är, vem du blir kär i, vilket kön du har, var du kommer från har du alltid rätt att bli behandlad med respekt av din tränare och andra barn. 

Om du känner dig orättvist behandlad ska du lita på din magkänsla, om det inte känns rätt så är det inte rätt. Våga säga ifrån! Prata med en vuxen du har förtroende för om du inte känner dig trygg. 

Alla barn har rätt att träna och utvecklas på sina villkor

Träningen ska kännas bra i magen och vara schysst och rättvis mot alla. Detta gäller för både träningar och tävlingar. Även om du inte är lika bra på din sport som andra, har du ändå rätt att få vara med. Alla barn utvecklas olika fort. Du ska inte heller bli tvingad att vara med om du är sjuk eller har ont någonstans. Du tränar och tävlar för din egen skull. 

Din förening och dina tränare har ansvar för att du och de andra barnen mår bra och trivs på träningarna. Om du inte trivs måste föreningen hjälpa dig. Om något inte känns bra ska du lita på din magkänsla. Våga säga till! Prata med en vuxen du har förtroende för.

Alla barn har rätt till stöttande vuxna

Tränarnas och ledernas viktigaste jobb är att du som barn känner dig trygg, sedd och har roligt. Även dina föräldrar och andra barns föräldrar måste bete sig schysst. Om din eller någon annans förälder får dig att känna dig värdelös, dålig eller oälskad när du inte presterar tillräckligt bra, kallas detta för föräldrahets och är ett allvarligt brott mot barnkonventionen.

Till föräldrahets räknas också att skrika taskiga saker vid sidan av en match, att lägga sig i hur tränaren sköter träningen eller hur domaren dömer matchen. 

Kom ihåg att det är din förenings ansvar att se till ditt bästa och att prata med en vuxen du har förtroende för om något inte känns bra.

Inget barn ska bli utsatt för sexuella övergrepp

BRIS skriver såhär: ”Ingen vuxen eller någon annan har rätt att göra något sexuellt med dig om du är under 15 år. Den som gör det bryter mot lagen! När du är över 15 år får ingen någonsin göra något sexuellt mot dig som du inte själv vill. Ett sexuellt övergrepp kan vara många olika saker, allt ifrån en våldtäkt, alltså att någon tvingar sig till att ha sex med dig, till att någon till exempel tar på dig på ett sätt som känns fel och obehagligt eller gör dig rädd. Det kan också vara att någon tittar, säger eller antyder sexuella saker till dig på ett sätt som känns obehagligt. Ingen får tvinga dig att titta på sitt kön eller något annat sexuellt – inte heller online. Ingen får fota, filma eller sprida sexuella bilder på dig mot din vilja. Och självklart får ingen göra något sexuellt mot någon som inte kan säga nej eller skydda sig, till exempel någon som är full, drogpåverkad, sjuk eller har någon funktionsnedsättning”.

Om du upplever att något känns fel, våga lita på din magkänsla. Om något känns fel så är det fel. Prata med en vuxen du har förtroende för. Det är ALDRIG den som blir utsatt som gjort fel. Det är bara du som bestämmer över din kropp.

Inget barn ska bli utsatt för våld

Våld kan vara i form av sparkar, slag, knuffar, att bitas, nypas eller dra i armar, hår eller öron. Det kan också vara att skrika, håna och trakassera någon. Detta kan vara både från vuxna och jämnåriga. Det är ALLTID den som begår våld som gör fel.

Om du har blivit utsatt för något typ av våld, våga prata med en vuxen du känner dig trygg med. Det är alltid bra att berätta. Det finns alltid hjälp att få. Kom ihåg att dokumentera, alltså t.ex. ta bilder av de skador du kan ha fått, bilderna kan användas som bevis. 

Inget barn får bli utsatt för mobbning eller trakasserier

Mobbning är när någon försöker trycka ner dig frysa ut dig eller få dig att må dåligt. Det finns många olika sorters mobbning. Det kan handla om verbal (att med ord vara taskig), psykisk (t.ex. frysa ut eller ignorera), fysisk (t.ex. knuffar, slag, taffsningar). Det kan också vara att någon försöker förstöra dina saker, sabotera för dig eller förfölja dig.

Mobbning kan förekomma före, under och efter träningen, men också online.
Om du upplever att du själv eller någon annan behandlas taskigt, våga lita på din magkänsla. Prata med en vuxen du har förtroende för. 

Alla barn har rätt att känna sig delaktiga i sin förening

Alla barn har rätt att vara med, tycka till och få information om det som rör deras deltagande i föreningen. Oavsett ålder och kön, vem du är eller vad du kommer från. Alla barn har rätt att bli lyssnade på, det är inte bara de vuxnas röster som räknas. 

Om du upplever att något inte känns rätt, prata med andra barn. Tillsammans blir era röster starka. Du kan också prata med en vuxen du har förtroende för