Johan Hårleman - Svensk Fäktning

Johan Hårleman

Namn: Johan Hårleman
e-post: johan.harleman@fencing.se
Födelseår: 1953
Invald i styrelsen: 2021
Viceordförande

Utbildning:

 • Lantmästare

Arbetslivserfarenhet:

 • Försäljningschef Svenska Foder AB
 • VD B2B Agro SE
 • Företagsledare Sösdala Lokalförening
 • Marknadschef AgroBizz a/s Sverige
 • Lantbruksombud Länsförsäkringar
 • Markavtalskoordinator GlobalConnect AB

Andra uppdrag i förbundet:

 • Ordförande Malmö Fäktklubb
 • Ordförande Sydsvenska Fäktförbundet

Erfarenhet från andra ideella uppdrag

 • Kommunpolitiker
 • Johanniterhjälpen
 • Hushållningssällskapet

Vad kandidaten förväntas bidra med i styrelsens arbete:

 • Med min långa erfarenhet i yrkeslivet och fäktningen.

Om ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende (RFs kod 4.2-4.3) i förhållande till föreningarna och styrelsen:

 • Försöker alltid tänka för svensk fäktnings bästa.