Otto Drakenberg - Svensk Fäktning

Otto Drakenberg

Namn: Otto Drakenberg
e-post: otto.drakenberg@fencing.se
Födelseår: 1966
Invald i styrelsen: 2017
Ordförande

Utbildning:

 • Civilekonom

Arbetslivserfarenhet:

 • VD och styrelseordförande i flera privata och noterade bolag, häribland:
 • Spendrups (ordförande),
 • Svegro (ordförande),
 • Scandi Standard (koncernchef),
 • Moment Group (koncernchef),
 • Arcus Gruppen (koncernchef),
 • Carlsberg Sverige (VD)

Andra uppdrag i förbundet:

 • Inga

Erfarenhet från andra ideella uppdrag:

 • Ordförande Johanniterhjälpen i Sverige,
 • Ordförande Svenska Havskappseglingsförbundet

Vad kandidaten förväntas bidra med i styrelsens arbete:

 • Strategisk styrning av verksamheten,
 • Ledarskap för att få styrelse och kansli att infria sin potential till gagn för svensk fäktning,
 • Uppföljning av verksamheten på sätt som både säkrar framdrift och att de som bidrar motiveras till att bidra mer,
 • Expertkunskap om elitfäktningens förutsättningar
 • Rekrytering av kompetens till förbundets kommittéer
 • Fundraising & Sponsring (tex upprättandet av Stiftelsen för Svensk Elitfäktning)

Om ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende (RFs kod 4.2-4.3) i förhållande till föreningarna och styrelsen:

 • För information är jag stödjande medlem till två svenska fäktföreningar (FFF, DIF) men deltar ej i dessa föreningars aktiviteter eller organisationer.