Pia Björk - Svensk Fäktning

Pia Björk

Namn: Pia Björk
e-post: pia.bjork@fencing.se
Födelseår: 1966
Invald i styrelsen: 2020
Ledamot

Utbildning:

  • Bergsingenjör (KTH Stockholm)

Arbetslivserfarenhet:

  • Anställd på Europeiska Patentverket i München, Tyskland sedan november 1989 i olika funktioner som granskare, avdelningsledare, utbildare och kvalitetssäkring.

Andra uppdrag i förbundet:

  • Ledamot i Kommunikations- och marknadsföringskommittén (KMK)
  • Ledamot i Kommittén för Landslag (KLL)
  • Ledamot i Kommittén för nationell och internationell idrottspolitik (KIP)

Erfarenhet från andra ideella uppdrag:

  • Styrelseledamot i ett nätverk women in ip e.V. i Tyskland (2019-2023). Där ansvarig för mentoring.

Vad kandidaten förväntas bidra med i styrelsens arbete:

  • Sekreterare fram till Februari 2023.
  • Ansvarig för (nytt) strategiska initiativ SI 4.3 Hur får vi ihop svensk fäktning?

Om ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende (RFs kod 4.2-4.3) i förhållande till föreningarna och styrelsen: