Thomas Persson - Svensk Fäktning

Thomas Persson

Namn: H. Thomas R. Persson
e-post: thomas.persson@fencing.se
Födelseår: 1970
Invald i styrelsen: 2022
Ledamot

Utbildning:

  • Fil. Dr i Etniska Relationer

Arbetslivserfarenhet:

  • Jag är docent och biträdande professor i Sport Management och har i min yrkesroll arbetat med sportrelaterade frågor sedan 2006. Jag är sedan 2020 anställd på Malmö universitet där jag undervisar i sport management och forskar om samhällsansvar – social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet – och good governance (demokratisk styrning), samt socialt entreprenörskap, företagande och innovationer, både inom och utom idrottens värld.

Andra uppdrag i förbundet:

  • Ledamot i Kommittén för nationell och internationell idrottspolitik (KIP)

Erfarenhet från andra ideella uppdrag

  • Tidigare styrelseledamot i fastighetsförening.

Vad kandidaten förväntas bidra med i styrelsens arbete:

  • Jag bidrar med min erfarenhet av undervisning och forskning om, med och för idrotten och mer precist min expertis om idrottens samhällsansvar – social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet – och good governance (RF: demokratisk styrning). Jag bidrar även med mitt nätverk av styrelsemedlemmar i idrottsförbund och forskare på ett europeiskt såväl som ett globalt plan.

Om ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende (RFs kod 4.2-4.3) i förhållande till föreningarna och styrelsen:

  • Jag är medlem i Lugi Fäktförening.