Regelverk Svensk Fäktning Rullstol - Värja - Svensk Fäktning

Regelverk Svensk Fäktning Rullstol – Värja

TEKNISKA REGLER

 1. Om handtaget till värjan inte har en speciell enhet, fäste eller form (ortopediskt) så ska fäktaren hålla det endast på det sättet de håller det i positionen när distansen mäts.

  Det får inte heller “kastas fram” eller ändras under matchens gång. Det måste användas utan att handen lämnar handtaget och utan att handen glider längs handtaget fram eller tillbaka under en offensiv aktion.

  Hur gör vi med ett kavelhandtag? Förslagsvis en märkning (tejp eller liknande) i handtaget där man önskar att ha längsta punkten?

  En fäktare som bryter mot detta tilldelas en varning (gult kort) och om en stöt registreras till fäktaren som bryter mot regeln, annulleras denna. Vid upprepning tilldelas rött kort.

  Det använda handtaget samt position av hand på handtaget ska noteras av domaren på protokollet.
 2. Fäktarna måste erhålla korrekt en gardeposition och sitta helt still fram tills kommandot “Allez” ges av domaren.
  Om en fäktare medvetande försöker få en fördel genom att ändra sittposition innan “Allez” tilldelas en varning (gult kort), följt av ett rött kort vid ytterligare regelbrytning

  A) Den vertikala linjen på baksidan av västen måste vara i rak linje med den vertikala linjen på baksidan av rollstolsryggen, så länge inte ett undantag blir godkänt av en klassificerar.

  B) Fäktarens fötter måste placeras på rullstolens fotstöd, så länge inte ett undantag blir godkänt av en klassificerare.

  När en fäktares fot lämnas rullstolens fotstöd eller använder golvet för att få en fördel tilldelas en varning (gult kort), och om en stöt registreras till fäktaren som bryter mot regeln, annulleras denna. Vid upprepning tilldelas rött kort. Undantag finns om det blivit godkänt av en klassificerare.

  C) Fäktaren får rotera överkroppen mot motståndaren. Höfterna måste vara riktade rakt fram från ryggstödet med fötterna på fotstödet, så länge inte ett undantag blir godkänt av en klassificerare

  D) Fäktaren måste hålla sig sittande i mitten på bredden på rullstolens säte. Fäktarens säte får inte lyfta från rullstolens säte under matchen. Att lyfta en skinka från sätet är tillåtet och är inte en anledning att ge ut kommandot “halte”.

  Fäktare som bryter mot detta tilldelas en varning (gult kort), och om en stöt registreras till fäktaren som bryter mot regeln, annulleras denna. Vid upprepning tilldelas rött kort.

  För att förstärka regleringen kan domaren tillkalla två siddomare som observerar var sin fäktare.
 3. Fäktarnas vapenarmar ska ej sträckas ut, klingorna ska ej vara i kontakt och värjornas spetsar ska inte befinna sig bakom främsta punkten på motståndarens skål.

  Om fäktarna inte kan komma överens om en gardeställningen på klingorna så kommer domaren komma fram till ett beslut som alternerar i liknande situationer. Domaren ska se till att ingen fäktare får en fördel från appliceringen av denna regel.

TÄVLINGSBESTÄMMELSER

Matchsystem ser ut som följande:

– Pouler, 5 stötar, max 3 minuter.

– DE, 15 stötar, max 9 minuter indelat i 3 perioder på 3 minuter, med en minuts paus mellan två perioder.

– Lagtävling, 3 minuter för varje enskild match

Vid individuell tävling med för få deltagare kan fäktarna få fäkta mix pouler för att sedan delas upp dam och herr vid DE.

Värja

A För att ställa in korrekt fäktavstånd måste fäktarna sitta upprätt i mitten av deras rullstols säte. Fäktare 1 kommer att böja vapenarmen med underarmen vertikal och överarmen horisontell med armbågen riktad mot fäktare 2. Fäktare 2 ska med rak arm nå till yttre delen av fäktare 1s armbåge med spetsen av värjan. Därefter gör samma sak med andra fäktaren. I ett fall med fäktare som har olika långa armar så får den fäktaren med kortare arm bestämma ett avstånd som ligger mellan den kortas och den långas avstånd. Vid en dispyt får domaren komma emellan och bestämma ett avstånd. Domarens beslut är det som gäller.

När båda fäktarna (eller domaren) har fastställt avståndet så kan det ej ändras under matchens gång.

Vid skada eller kramp som förekommer under matchens gång som är korrekt attesterad av sjukvårdaren på plats pausar domaren matchen och fäktaren tillåts en paus på max 10 minuter. Denhär tiden gäller från och med sjukvårdarens godkännande och ska gå åt behandling av skadan eller krampen som pausen godkänts för. Om sjukvårdaren föreslår innan eller vid slutet när 10 minuter har gått att fäktaren inte kommer kunna fäkta resten av matchen så kommer denne besluta om fäktaren går ut på DNF, eller byts ut vid lagtävling.

Under samma dag kan inte en fäktare få en ytterligare paus så länge inte en ny skada eller kramp uppkommer.

Alla pauser för idrottstrauma, kramt eller skut medicinska incidenter ska noteras på domarens blad för poulen eller matchen.

Klassificerare eller vanlig sjukvårdare?

Svart kort delas ut på samma sätt som helkroppsfäktning.

MATERIAL

Samma regel som för helkroppsfäktare gäller gällande utrustning.