Svenska Fäktförbundets uttalande om invasionen av Ukraina - Svensk Fäktning

OBS: Uppdaterad 2023-05-04 12.50

Vi vill klargöra att nedanstående text tillkom i mars 2022 och av oaktsamhet från förbundets sida inte blivit korrekt uppdaterad utifrån de beslut som fattats av Internationella Olympiska Kommittén, Internationella Fäktförbundet och Svenska Fäktförbundets styrelse.

Vi behöver därför klargöra att Svensk Fäktning följer de riktlinjer som beslutats av Sveriges Riksidrottsförbund. Riktlinjerna innebär att svenska idrott inte bojkottar några länder vad gäller idrottsutbyte om det inte finns bindande sanktioner beslutade av Europeiska Unionen eller Förenta Nationerna.

Otto Drakenberg om invasionen av Ukraina

Med anledning av den ryska och belarusiska invasionen av Ukraina har Svenska Fäktförbundet gjort ett tydligt ställningstagande. Förbundet arbetar också aktivt nationellt och internationellt för att den svenska idrottsrörelsen och den internationella fäktsporten ska reagera tydligt på den tragedi som utspelar sig i Ukraina.

Principiella ståndpunkter

 • Svenska Fäktförbundet fördömer starkt det ryska angreppet och invasionen av Ukraina.
 • Svenska Fäktförbundet stödjer och ställer sig solidariskt med folket i Ukraina och i synnerhet den ukrainska fäktfamiljen. SvFF vill utrycka sitt djupaste deltagande med det ukrainska folket och de som drabbats av den pågående konflikten.
 • Svenska Fäktförbundet står inte bakom beslutet som fattades på FIE:s extrakongress 10 mars 2023 om att åter tillåta internationellt deltagande av ryska och belarusiska fäktare som “neutrala”. Förbundet har tillsammans med det ukrainska och det finska förbunden i en stämning vid domstolen i Lausanne begärt att beslutet ska ogiltigförklaras.
 • Svenska Förbundet är också kritiskt mot Internationella Olympiska Kommitténs agerande under 2023 i denna fråga.

Stöd till de som drabbas av aggressionen

 • Svenska Fäktförbundet uppmuntrar helhjärtat initiativ för att hjälpa medlemmar i den ukrainska fäktfamiljen som behöver stöd.
  • I facebookgruppen Nordic Fencing for Ukraine samlas medlemmar av den nordiska fäktfamiljen som vill och har beredskap att stödja människor på flykt. Vi uppmuntrar alla i den svenska fäktfamiljen som har möjlighet att hjälpa till att bli medlemmar.
  • Vi uppmuntrar också föreningar, tävlingsarrangörer och enskilda att samla in pengar till de hjälporganisationer som gör stora ansträngningar under den humanitära katastrof som för närvarande pågår i Ukraina.

Sanktioner

 • Svenska Fäktförbundet har tagit beslut om att inte tillåta deltagare på svenska fäkttävlingar från Ryssland eller Belarus. Detta gäller med undantag för sådana personer som har nationell licens i Sverige, Danmark, Norge och Finland och är stadigvarande bosatta i något av dessa länder.
 • Svenska Fäktförbundet följer RF:s riktlinjer och bojkottar inte FIE- eller EFC-tävlingar. Förbundet respekterar och stödjer de beslut om deltagande som fattas av de aktiva.

Verksamhet framåt

 • Svenska Fäktförbundet agerar, tillsammans med övriga nordiska fäktförbund, gentemot Internationella Fäktförbundet och den Europeiska Fäktkonfederationen för att både fäktare och personer med officiella positioner som representerar Ryska Federationen eller Republiken Belarus, skall förbjudas ifrån deltaganden i internationella tävlingar och att verka på positioner i det europeiska och internationella fäktförbunden.
 • Svenska Fäktförbundet har kontaktat Sveriges Olympiska Kommitté för att få fram ett tydligt ställningstagande angående förtroendevalda i idrottens organisationer. Den svenska linjen bör vara att Internationella Olympiska Kommittén ska fatta beslut om en rekommendation att ryska och belarusiska medborgare bör suspenderas från förtroendevalda positioner i internationella idrottsorganisationer, inklusive IOK självt.
 • Svenska Fäktförbundet har meddelat Sveriges Riksidrottsförbund att vi önskar ett samlat ställningstagande från idrotten för att utestänga ryska och belarusiska beslutsfattare från idrotten under den tid konflikten pågår. RF bör föra fram idrottens krav på den svenska regeringen att föreslå sanktioner på EU-nivå mot internationella och europeiska idrottsorganisationer med ryska eller belarusiska medborgare på centrala positioner i styrelser, kommittéer eller andra organ.

Vårt engagemang är för Ukraina – inte emot enskilda

Det finns en fara för att det starka engagemang vi alla känner för Ukrainas folk ska få till följd att enskilda individer personligen blir utsatta för händelser som de inte på något sätt är skyldiga till.

Vi behöver hålla ihop genom att gemensamt och tydligt ta ställning mot de avskyvärda händelser som just nu pågår. Det gör vi bäst genom att visa respekt för alla individer och leva efter de värderingar och regler som vi gemensamt kommit överens om ska reglera vår idrott.

För dig som möter barn och ungdomar i föreningen

Information för vuxna att ge till barn

Barnens rätt i samhället, BRIS: https://www.bris.se/om-bris/press-och-opinion/pressmeddelanden/angaende-kriget-i-ukraina/

Rädda Barnen: https://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/katastrofer/barnen-i-ukraina/psykolog-sa-pratar-du-med-barn-om-ukraina/

Information riktad till barn

Krisinformation.se: https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/oro-for-omvarldslaget/oro-for-omvarldslaget/fragor-och-svar-till-barn


Nyheter

Världsmästerskap i fäktning 22-30 juli i Milano

Världsmästerskap i fäktning 22-30 juli i Milano

Lördagen den 22 juli inleds världsmästerskapen i fäktning, detta år rum i Milano – en stad med långa fäkttraditioner och ...

Svenska Fäktförbundets brev till RF och SOK – mer sanktioner behövs

Internationella Fäktförbundets president Alisher Usmanov och IOK-presidenten Thomas Bach i november 2022. Svenska Fäktförbundet riktar i en skrivelse till Sveriges ...

Nordiska Fäktunionens svarsskrivelse till Europeiska Fäktförbundet

Ryssen Stanislaw Pozdniakov är ordförande i Europeiska Fäktkonfederationen, EFC. Han är också ordförande i Rysslands Olympiska Kommitté, ROC. Foto: Augusto ...
Regler för medborgare i Ryssland och Belarus

Regler för medborgare i Ryssland och Belarus

Svenska Fäktförbundets styrelse har fattat beslut om regler för deltagande i fäkttävlingar som arrangeras i Sverige som gäller för medborgare ...
Ryska fäktare och funktionärer utestängs från internationella tävlingar

Ryska fäktare och funktionärer utestängs från internationella tävlingar

FIE:s exekutivkommitté beslutade vid ett möte idag att fäktare från Ryssland och Belarus inte ska tillåtas delta på FIE-tävlingar. Detsamma ...
Nordiska Fäktunionen kräver att Internationella Fäktförbundet följer IOK:s beslut

Nordiska Fäktunionen kräver att Internationella Fäktförbundet följer IOK:s beslut

Under tisdagen har Nordiska Fäktunionen i en skrivelse till Internationella Fäktförbundet och Europeiska Fäktförbundet fördömt invasionen i Ukraina. I skrivelsen ...
Sanktioner mot FIE-Presidenten Alisher Usmanov – pausar som FIE-president

Sanktioner mot FIE-Presidenten Alisher Usmanov – pausar som FIE-president

Europeiska unionen publicerade igår måndag 28 februari namnen på de 26 ryska individer som drabbas av sanktioner från EU. Europeiska ...
Invasionen av Ukraina – Vad gör Svensk Fäktning?

Invasionen av Ukraina – Vad gör Svensk Fäktning?

Sedan flera dagar pågår ett krig i Ukraina som anfallits av Ryssland och Belarus. Konflikten får konsekvenser på många områden ...