Svenska Fäktförbundet - Svensk Fäktning

Svenska Fäktförbundet bildades den 27 november 1904. SvFF:s uppgift är att verka för fäktsportens utveckling och utbredning och vara samordnande organ för fäktsporten inom Sverige samt företräda svensk fäktsport i Sverige och utomlands.

Förbundet är medlem i Riksidrottsförbundet (RF), Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) samt anslutet till Internationella Fäktförbundet (Fédération Internationale d’Escrime, FIE) och Europeiska Fäktkonfederationen (European Fencing Confederation, EFC).

Verksamheten är organiserad i fem geografiska distrikt (SDF) som omfattar drygt 50 föreningar med cirka 6 000 medlemmar

Kalender #förbundet / Se hela kalendern