Beställning av Office365-tjänster - Svensk Fäktning

Beställning av Office365-tjänster

Beställning av funktioner inom Office365-domänen svenskfaktning.se. Normalt tar beställningen upp till tre dagar.

Office365 ger en möjlighet att skapa ett effektivt samarbete inom Svenska Fäktförbundet genom att alla delar en gemensam plattform med användbara digitala verktyg.

Det är viktigt att vi alla hjälps åt för att hålla samarbetsplattformen aktuell genom att lägga till och ta bort personer i anslutning till förändringar i organisationen. Huvudansvarig för styrelsen och anställda är GS. Huvudansvarig för medlemmar i kommittéer och råd är ordföranden i respektive organ.

All administration av Office365-domänen måste beställas genom Riksidrottsförbundets IT-avdelning av Svenska Fäktförbundets Office365-ansvarige på kansliet. Detta gäller även nytt lösenord för ett konto. 

Lösenord skickas enbart ut genom SMS. Lägg märke till att giltighetstiden för ett nytt lösenord bara är några dagar. Så snart du fått ditt lösenord bör du logga in och byta lösenord.

Normalt behandlas dina önskemål inom tre dagar.

OBS Beställningar under sommaren tar ofta längre tid. Beställningar som kommer in under jul- och nyårshelgerna börjar behandlas runt 10 januari.

Fyll enbart i de fält som är relevanta för din beställning