Förskottsbeställning / Förskottsredovisning - Svensk Fäktning

Förskottsbeställning / Förskottsredovisning

Se bif pdf- eller word-filer

Ur SvFF:s attestinstruktion:

“Begäran om förskott ska först attesteras av ordföranden i styrelsens landslagskommitté gällande alla förskott inom landslagsverksamheten (ledare, domare samt aktiva för tävling och träning etc). Övriga förskott ska först attesteras av skattmästaren. För snabb hantering ska begäran om förskott riktas direkt till ovanstående(…)”.

I förskottshanteringen godkänns att begäran om förskott samt attestering av förskott sker via e-post. I sådant fall ska e-postmeddelandet från den förskottsattestansvarige innehållande medgivande av utbetalning skrivas ut och bifogas utbetalningsunderlaget. Den andra attesten av ett sådant underlag måste dock ske genom daterad signatur på underlaget.

En begäran om förskott måste göras minst två veckor före önskad utbetalning.”

Mer info:

https://svenskfaktning.se/svenska-faktforbundet/instruktioner-och-rutiner/resehandbok/

Redovisning av utbetalat förskott sker i Kontek senast två veckor efter uppdrag.
Ange konto 1611 (Förskott) med ett minustecken för det belopp som redovisats.