Det här står Svensk Fäktning för - Svensk Fäktning

Vi vill vara en ansvarsfull medlem i de organisationer vi tillhör såväl nationellt som internationellt. Det innebär att vi ska göra våra ståndpunkter och intressen hörda men samtidigt tänka långsiktigt och hållbart.

Våra ståndpunkter ska grundas i principerna för god förvaltning och rent spel.

Nationellt driver vi våra intressen som en traditionell olympisk idrott och kämpar för att stärka de grundläggande principerna för god förvaltning som vi tror är oundgängliga om den svenska idrottsrörelsen ska kunna bemästra dagens och morgondagens utmaningar.

Internationellt verkar vi för good governance i de internationella förbund vi tillhör och driver kravet att OS-kvalet ska tillåta fler nationer att delta så att fäktsporten kan växa globalt och få högre status i den olympiska rörelsen.

Snabbval

Aktuellt