Internationell idrottspolitik - Svensk Fäktning

Internationell idrottspolitik

Inför kongressen i Internationella Fäktförbundet 2021 har Svenska Fäktförbundet skickat ett brev till FIE-ordföranden Alisher Usmanov som undertecknats av 23 andra nationella fäktförbund som beskriver behovet av förändrade OS-kvalregler och lämnar förslag till möjliga förbättringar. I brevet föreslås att antalet deltagare i OS-fäkttävlingen ökas genom införandet av överförbara ackrediteringar (transferable accreditations) så att det individuella kvalet och lagkvalet kan skiljas helt, alternativt omvandling av så kallade P-ackrediteringar (för reserverna i lagtävlingen) till fullvärdiga ackrediteringar.

President Usmanov har svarat att de möjligheter som föreslås, redan har prövats av FIE men att Internationella Olympiska Kommittén säger nej till förslagen. Svenska Fäktförbundet har därför lagt ett förslag till kongressen som innebär att lagtävlingen vid OS begränsas kraftigt så att fler länder ges möjlighet att kvala individuellt.

Målen för Svensk Fäktnings internationella verksamhet i vår verksamhetsplan är

  • Rättvisare OS kvalificering. Antalet platser i OS-tävlingen i fäktning ökar till 318 (+50 %) 
  • Att bevaka svensk fäktnings intressen i det internationella samarbetet
  • Att i samarbete med andra nationella fäktförbund verka för good governance (god förvaltningssed) i Europeiska Fäktförbundet och Internationella Fäktförbundet.
  • Att inhämta information och kunskaper samt knyta kontakter som är till nytta för svensk fäktning
  • Att skapa ett fördjupat samarbete organisatoriskt och sportsligt med geografiskt närliggande länder. 

Målen baserar sig på följande insikter

  • Svensk Fäktning har ett starkt intresse av att möjligheterna för svenska fäktare att delta på OS ökar.
  • Som ett litet fäktland med ambitioner är det viktigt för Svensk Fäktning att de internationella organisationerna fungerar väl och följer god förvaltningssed.
  • För att få information och påverka utvecklingen krävs ett aktivt arbete på internationell nivå.

Riksidrottsförbundet prioriterar ”good governance” i det internationella arbetet och stödjer SvFF:s verksamhet inom detta område med projektbidrag. Under de senaste åren har Svensk Fäktning varit med och arrangerat en fysisk och en digital konferens om good governance och dessutom medverkat i olika nätverk av nationella förbund med näraliggande intressen.

Inför kongressen i Internationella Fäktförbundet 2021 har Svenska Fäktförbundet skickat ett brev till FIE-ordföranden Alisher Usmanov som undertecknats av 23 andra nationella fäktförbund som beskriver behovet av förändrade OS-kvalregler.