Oscar Bernadotte af Wisborg 1921-2018 - Svensk Fäktning
Hem » Svenska Fäktförbundet » Fäkthistoria » Personer » Oscar Bernadotte af Wisborg 1921-2018

Oscar Bernadotte af Wisborg 1921-2018

Greve Oscar Bernadotte af Wisborg, Uppsala, har gått bort i en ålder av 97 år. Närmast sörjande är döttrarna Ebba, Christina och Birgitta samt sonen Carl med familjer, barn, barnbarn och barnbarnsbarn.

En stor idrottsledare har lämnat oss. Djurgården I.F. Fäktförenings hedersordförande greve Oscar Bernadotte af Wisborg var klubbens ordförande från mitten av 1980-talet till 2005 då han efterträddes som ordförande av sonen Carl. Oscar var även under en för svensk fäktning mycket framgångsrik period på 1970-talet ordförande för tävlingsutskottet i Svenska Fäktförbundet. Han var också en mångårig ledamot av Djurgården Alliansförenings styrelse och hade ett stort och stolt ”Djurgårdshjärta”.

Bland djurgårdfäktarna var Oscar känd som ”Oscis” och var en initierad och uppmuntrande ledare som alltid hade kontakt med de aktiva och som med pådrivande entusiasm stöttade vår förening och vår idrott. Han var under dennes levnad också ett stort stöd för fäktmästare Bela Rerrich i dennes arbete för föreningen och svensk fäktning. Under Oscis ledarskap har åtskilliga internationella medaljer såväl som svenska mästerskap bärgats till klubben.

När möjligheten uppstod att omvandla den av föreningen arrangerade nationella tävlingen Oscar Bernadottes Pokal till en internationell världscuptävling gick Oscis ”all-in” och engagerade sig som drivande kraft bakom projektet. På så sätt uppstod Challenge Bernadotte som arrangerades av föreningen i samarbete med Svenska Fäktförbundet och till vilken Hans Majestät konungen skänkte ett vandringspris. Tävlingen rönte stor uppskattning på världscupprogrammet av såväl Internationella Fäktförbundet som av ledare och aktiva från hela världen som därmed kom att besöka Stockholm en gång om året. När tävlingen efter över tio lyckosamma år till följd av organisatoriska skäl så småningom lades ner var Oscar mycket missnöjd. När den för några år sedan återuppstod på nationell basis gladdes han i motsvarande mån, men släppte inte ambitionen att hitta möjligheter för att återinföra den på det internationella världscupprogrammet. Så sent som någon månad före sin bortgång uttryckte han sin vilja att skapa förutsättningar för att återupprätta tävlingen på internationell nivå.

Oscis var road av att lära känna nya generationers fäktare och hörde regelbundet av sig och ville veta hur det gick för klubben och Djurgården i stort. Alltid lika frågvis om det var några unga lovande fäktare på gång, om de tävlade mycket utomlands och om tillströmningen av nya små fäktare var god. Ett genuint intresse för föreningen och vår verksamhet som alla djurgårdsfäktare uppskattade.

Omsorgen och nyfikenheten kring fäktning och fäktarna fanns alltid där och svensk fäktning sörjer förlusten av en engagerad ledare och är tacksamma för alla de insatser Oscis gjort för oss under årens lopp.

Otto Drakenberg, ordförande Svenska Fäktförbundet

Angelika Gyllenhoff, ordförande Djurgården I.F. Fäktförening


Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Du missar väl inte att få nyheter och viktig information om Svensk Fäktning?