Handbok för fäktinstruktörer, 1987 - Svensk Fäktning
Hem » Svenska Fäktförbundet » Fäkthistoria » Tränarlitteratur » Handbok för fäktinstruktörer, 1987

Handbok för fäktinstruktörer, 1987

Handbok för fäktinstruktörer ingick i SvFF:s ambitiösa utbildningssatsningar under 60-, 70- och 80-talen, som resulterade i utbildningspaketet “Fäktning 70”, senare “Fäktning 80”.

Instruktörsmaterialet har förmodligen en längre historia än så och har successivt utvecklats under efterkrigstiden. Denna version är den sista som togs fram 1987.

Handbok för fäktinstruktörer användes i utbildningen av instruktörer från steg 1 till steg 3. Det tekniska innehållet bygger i stor utsträckning på det material som användes i den franska utbildningen av fäktinstruktörer och är fortfarande oöverträffat vad gäller bredd och fullständighet och ger en god bild av fäktundervisning enligt “den klassiska franska skolan”.

I materialet ingår också klassiska artiklar om fäkttaktik av bland andra Berndt-Otto Rehbinder, Per Carlesson och Rolf Edling.

Kapitel 8 om tränarskap, allmän idrottspsykologi och -fysiologi skrevs såvitt känt aldrig utan istället användes RF/SISU:s utbildningsmaterial.

Kapitel 9, om fäktning för barnoch ungdomar har heller inte påträffats. Istället finns två skrifter i ämnet av dåvarande utbildningsansvariga Ulla-Britta Jönsson i särtryck. Se också länkarna till vänster för studiecirkeln Ungdomsledarutbildning i fäktning”.

Förord

 Innehållsförteckning

Kapitel 1: Historik

Kapitel 2: Grunder vid utbildning av fäktare

Kapitel 3: Rörelselära

Kapitel 4:1: Utbildning med florett, första årets utbildning, steg 1

Kapitel 4:2: Utbildning med florett, andra årets utbildning, steg 2

Kapitel 4:3: Utbildning med florett, tredje årets utbildning, steg 3

Kapitel 5:1: Utbildning med värja, första årets utbildning, steg 1

Kapitel 5:2: Utbildning med värja, andra årets utbildning, steg 2

Kapitel 5:3: Utbildning med värja, tredje årets utbildning, steg 3

Kapitel 6: Utbildning med sabel: Introduktionsutbildning

Kapitel 7: Fäkttaktik

Kapitel 10: Materiel

Kapitel 11: Franska fäkttermer

(Kapitel 9): Speciella anvisningar för barn och ungdomsfäktning, Ulla-Britta Jönsson 1983

(Kapitel 9): Barns och ungdomars utveckling, Ulla-Britta Jönsson 1983

Det ursprungliga materialet som skulle utgöra kapitel 6, sabelutbildning i 3 steg, har aldrig publicerats eller använts tidigare.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Du missar väl inte att få nyheter och viktig information om Svensk Fäktning?