Förbundsmöte 2023 - Svensk Fäktning

Förbundsmöte 2023

Kallelse Svenska Fäktförbundets årsmöte 2023

Svenska Fäktförbundets verksamhetskonferens och årsmöte 2023 äger rum den 11-12 mars. Plats: Rönneberga konferensanläggning, Lidingö.

Alla Svenska Fäktförbundets medlemsföreningar hälsas välkomna att delta. Detta år inbjuds varje förening att skicka två deltagare med stöd från Svenska Fäktförbundet.

Observera att för de som är ombud vid årsmötet behöver två anmälningar göras, dels anmälan av ombud till årsmötet, dels anmälan om deltagande.

Program

Lördag 11 mars

12.00-13.00 Lunch
13.00-13.30 Inledning, SvFF:s ordförande Otto Drakenberg
13.30-15.00 God styrning – demokrati, förvaltning, transparens, Per Molander
15.00-15.15 Paus
15.15-16.15 Undersökningen ”Inventering av Svensk Fäktning – 2022”, Thomas Åkerberg
16.15-16.30 Paus
16.30-17.30 En för alla, alla för en: Inkludering i Svenska Fäktförbundet, Jenny Claesson

19.00 Förbundsmiddag

Söndag 12 mars

09.00-10.10 Verksamhet under 2023 Block 1

 • Hållbarhet
 • Trygg Fäktning
 • Jämställdhet
 • Inkludering Fäktning 65+, fäktning i idrottssvaga områden
 • Parafäktning
 • En garde i skolan, rekrytering

10.20-11.00 Verksamhet under 2023 Block 2

 • Good governance och stadgeändringar

11.10-12.00 Verksamhet under 2023 Block 3

 • Tävlingskommitténs verksamhet 2023
 • Tränarutbildningar
 • Få ihop Svensk Fäktning
 • Tävlingskommitténs verksamhet 2023
 • Nationell och internationell idrottspolitik

13.00 Årsmöte

Årsmötet

Årsmötet börjar söndagen den 12 mars kl 13.00 men även de som inte deltar i verksamhetskonferensen är välkomna på lunch kl 12.00.

Föreningar och distrikt har rösträtt på årsmötet i enlighet med förbundets stadgar. Antal medlemmar är det antal individer föreningen har registrerat som medlemmar i IdrottOnline per den 31 december 2022. Ombud annan än ordförande skall styrka sin behörighet att företräda SDF eller föreningen. Vänligen anmäl fullmakt till kansliet i god tid genom användande av bifogad blankett. Varje person kan inneha maximalt två röster.

Handlingar till årsmötet

Årsredovisning

Kompletterande verksamhetsberättelse 2022 och dagordning för årsmötet 2023

Verksamhetsplan, ekonomisk plan och budget

Röstlängd

Fullmakt formulär

Årsmötesprotokoll

Anmälan av ombud kan endast ske via denna länk: https://docs.google.com/forms/d/1WcKb2gGGD6r6kbcnn5_kA1g-85YdqxHu2AJuCXY_xts

Ekonomiska villkor

Förening kan via IdrottOnline ansöka om stöd för följande kostnader för två deltagare via Projektstöd IF Återstart

 • Reskostnader på billigaste sätt, upp till 3.000 kr per deltagare
 • Konferens- och måltidskostnader för alla deltagare.
 • Övernattning för natten mellan lördag och söndag

Allt boende sker i enkelrum om inte annat önskemål meddelas till kansliet.

Anmälan och meddelande om ev. önskemål om boende ska för samtliga ske senast 28 februari. Fakturering av kostnaderna för deltagande samordnas med bidragsprocessen i IdrottOnline och sker i efterhand

Anmälan om boende och deltagande

Anmälan om boende och deltagande görs via denna länk: https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1735361

Varmt välkommen!

SVENSKA FÄKTFÖRBUNDET

Otto Drakenberg
Förbundsordförande