Förbundsmöte 2022 - Svensk Fäktning

Förbundsmöte 2022

Välkommen förbundsmöte online den 13 mars. Årsmöteshandlingar nedan.

Föreningar och distrikt har rösträtt på årsmötet i enlighet med förbundets stadgar. Antal medlemmar är det antal individer föreningen har registrerat som medlemmar i IdrottOnline per den 31 december 2021. Ombud annan än ordförande skall styrka sin behörighet att företräda SDF eller föreningen. Vänligen anmäl fullmakt till kansliet i god tid genom användande av bifogad blankett. Varje person kan inneha max två röster.

Till verksamhetskonferensen inbjuds representanter för SDF och föreningar enligt röstlängd.

Varmt välkommen!

SVENSKA FÄKTFÖRBUNDET

Otto Drakenberg
Förbundsordförande

Handlingar


Valberedningens förslag

Valberedningens förslag

Läs valberedningens förslag med presentation av de ledamöter som föreslås till nyval: Valberedningens-förslag-2022-2023Ladda ner Styrelse m.m. Sittande styrelseledamöter Åsa Andersson, ...
Verksamhetskonferensen 2022 – Trygg fäktning

Verksamhetskonferensen 2022 – Trygg fäktning

Välkommen till utbildningskonferensen “Trygg fäktning“. Även i år kör vi digitalt för att bättre nå ut till hela Fäktsverige. Vi ...
Kallelse till årsmöte 13 mars - anmäl ombud senast 8 mars

Kallelse till årsmöte 13 mars – anmäl ombud senast 8 mars

Svenska Fäktförbundets årsmöte 2022 äger rum söndagen den 13 mars kl 13.00. Röstlängd finns här: §17-Rostlangd-SvFF-2022Ladda ner Anmälan av ombud ...
Valberedningen informerar

Valberedningen informerar

Styrelseledamöterna vars mandat utgår vid nästa årsmöte har lämnat besked enligt följande Otto Drakenberg, till förfogande för ytterligare en period ...