Förbundsmöte 2021 - Svensk Fäktning

Förbundsmöte 2021

Välkommen förbundsmöte online den 14/3. Röstlängd och årsmöteshandlingar nedan.

Föreningar och distrikt har rösträtt på årsmötet i enlighet med förbundets stadgar. Antal medlemmar är det antal individer föreningen har registrerat som medlemmar i IdrottOnline per den 31 december 2020. Ombud annan än ordförande skall styrka sin behörighet att företräda SDF eller föreningen. Vänligen anmäl fullmakt till kansliet i god tid genom användande av bifogad blankett. Varje person kan inneha max två röster.

Till verksamhetskonferensen inbjuds representanter för SDF och föreningar enligt röstlängd.

Varmt välkommen!

SVENSKA FÄKTFÖRBUNDET

Otto Drakenberg
Förbundsordförande