Förbundsmöte 2014 - Svensk Fäktning

Förbundsmöte 2014

SvFF:s årsmöte söndagen den 9 mars 2014 i Stockholm.
SvFF:s verksamhetskonferens den 8-9 mars 2014 i Stockholm.

Dokument

  • Verksamhetsberättelse 2013 med valberedningsförslag och styrelsens propositioner.
  • Förslag till verksamhetsplan och budget 2014
  • Programförslag “Fäktningen inför framtiden”
  • Fullmaktsformulär
  • Årsredovisning med revisionsberättelser

Länk till inbjudan: http://www.svenskfaktning.se/nyheter/inbjudan-till-verksamhetskonferens-och-forbundsmote-/