Förbundsmöte 2019 - Svensk Fäktning

Förbundsmöte 2019

Välkommen till Bosön den 10 mars. Se årsmöteshandlingar nedan.

Konferensen startar kl 09.00 och avslutas med lunch kl 12.00. Detta år kommer konferensen vara mer interaktiv och göras i form av mindre workshops. Se preliminärt schema i bif. inbjudan. Årsmötet äger rum direkt därefter kl. 13.00 till cirka (!) kl 16.00

Föreningar och distrikt har rösträtt på årsmötet i enlighet med förbundets stadgar. Antal medlemmar är det antal individer föreningen har registrerat som medlemmar i IdrottOnline per den 31 december 2016. Ombud som inte är förenings- eller SDF-ordförande skall styrka sin behörighet att företräda SDF eller föreningen. Vänligen anmäl fullmakt till kansliet i god tid genom användande av bifogad blankett.

Till verksamhetskonferensen inbjuds representanter för SDF och föreningar enligt röstlängd nedan.

Svenska Fäktförbundet står för följande kostnader:

  • Konferens- och måltidskostnader för alla deltagare.
  • Övernattning för en person per förening eller SDF natten mellan lördag och söndag för de som inte har möjlighet att hinna i tid till kl 09.00 om de inte reser dagen före. Ytterligare förenings- eller SDF-representanter betalar 1200:- kronor för övernattning. Allt boende sker i enkelrum om inte annat önskemål meddelas till kansliet.

SvFF ersätter inte några resekostnader för föreningar eller SDF.

Anmälan och meddelande om ev. önskemål om boende ska för samtliga ske senast 31 januari. Eventuell hotellbokning efter detta datum sker direkt till Bosön i mån av plats. All logi faktureras respektive förening/SDF i förväg.

Anmälan kan endast ske via denna länk: http://goo.gl/forms/U8uf5sqBAJ, inte via e-post till kansliet.

Ange i anmälan prioritetsordning för varje deltagare bland de workshops som erbjuds:

  • A: Sponsorworkshop: best practices och hur vi går vidare
  • B: Från fäktförälder till ledare: att engagera sig i fäktningen
  • C: Good governance i fäktningen: för en starkare och schysstare idrott
  • D: Sociala medier: bland plattformar och följare 

Varmt välkommen!

SVENSKA FÄKTFÖRBUNDET

Otto Drakenberg
Förbundsordförande