Förbundsmöte 2020 - Svensk Fäktning

Förbundsmöte 2020

Välkommen till Bosön den 8 mars. Röstlängd och årsmöteshandlingar nedan.

Välkommen till 2020 års verksamhetskonferens och årsmöte som genomförs söndagen den 8:e mars på Bosön.

Konferensen startar kl 09.00. Program:

  • 09.00-09.10 Otto hälsar välkommen
  • 09.10-10.00 SvFF Värderingar – Sanne Gars
  • 10.15.10.35 SvFF Internationella arbete – Ana Valero-Collantes
  • 10.35-11.20 Uttagningssystemet – Jonas Thunberg
  • 11.30-11.50 Aktuella frågor från kansliet
  • 12.00-12.55 Lunch
  • 13.00 Årsmöte till cirka (!) kl 16.00

Föreningar och distrikt har rösträtt på årsmötet i enlighet med förbundets stadgar. Antal medlemmar är det antal individer föreningen har registrerat som medlemmar i IdrottOnline per den 31 december 2019. Ombud annan än ordförande skall styrka sin behörighet att företräda SDF eller föreningen. Vänligen anmäl fullmakt till kansliet i god tid genom användande av bifogad blankett. Varje person kan inneha max två röster.

Till verksamhetskonferensen inbjuds representanter för SDF och föreningar enligt röstlängd.

Svenska Fäktförbundet står för följande kostnader:

• Konferens- och måltidskostnader för alla deltagare.

• Övernattning för en person per förening eller SDF natten mellan lördag och söndag för de som inte har möjlighet att hinna i tid till kl 09.00 om de inte reser dagen före. Ytterligare förenings- eller SDF-representanter betalar 1200:- kronor för övernattning. Allt boende sker i enkelrum om inte annat önskemål meddelas till kansliet.

SvFF ersätter inte några resekostnader för föreningar eller SDF.

Anmälan och meddelande om ev. önskemål om boende ska för samtliga ske senast 31 januari. Eventuell hotellbokning efter detta datum sker direkt till Bosön i mån av plats. All logi faktureras respektive förening/SDF i förväg.

Anmälan kan endast ske via denna länk: https://docs.google.com/forms/d/1WcKb2gGGD6r6kbcnn5_kA1g-85YdqxHu2AJuCXY_xts

Varmt välkommen!

SVENSKA FÄKTFÖRBUNDET

Otto Drakenberg
Förbundsordförande