Har du glöd? - Engagera dig! - Svensk Fäktning

Har du glöd? – Engagera dig!

Foto: iStock.com/monkeybusinessimages

Kul att du är intresserad! Vi inom Svensk Fäktning är stolta över det engagemang som finns för vår idrott. Fäktning är inte en stor idrott i antal utövare eller åskådare men vi är ändå många som gör vårt bästa för att vår idrott ska må bra och utvecklas. I varje fäktförening, i distrikt och förbund finns enskilda människor som hjälper till, organiserar, tar ansvar, bryr sig, ser möjligheter och ställer sin fritid till förfogande.

Vi vill vara välkomnande och försöka ta tillvara det engagemang och de många bra idéer som finns inom vår idrott. Här nedan kan du se några alternativ för dig som vill engagera dig.

Om du vill kandidera till styrelsen i Svenska Fäktförbundet eller någon annan funktion som väljs av årsmötet bör du kontakta valberedningen. Klicka här för att nominera till valberedningen!

Du kanske vill engagera dig i arbetet i en förening? Kontaktuppgifter till landets fäktföreningar hittar du här.

Vill du engagera dig i en av Svenska Fäktförbundets kommittéer eller har en idé om något du vill göra inom Svenska Fäktförbundet. Gå till vårt kontaktformulär!